وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

تشکیل کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی

عبدالرضا عزیزی اظهارداشت: کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از اعضای 3 کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و قضایی تشکیل شده است و 6 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی در آن عضویت دارند.

تسنیم: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی با عضویت اعضای ۳کمیسیون خبر داد.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: برخی از کمیسیون‌ها مانند کمیسیون حمایت از تولید ملی بنابرضرورت در مجلس تشکیل می‌شود و ممکن است در مجلس بعدی تشکیل نشود.

وی ادامه داد: کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از اعضای 3 کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و قضایی تشکیل شده است و 6 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی در آن عضویت دارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: جلسات این کمیسیون پس از تعطیلات مجلس تشکیل خواهد شد.

منبع:فردا نیوز

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.