وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

بیانیه بانک جهانی برای مصر

"در طی چند روز گذشته ،ما وقایع مصر را از نزدیک دنبال کردیم و با دیگر صداهای بین المللی خواستار آرامش،همراه شدیم.

 

گروه بانک جهانی یکی از حامیان ملت مصر برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

 

دوره صلح و آرامش پیش رو،برای اقتصاد کشور در جهت باز سازی و ترمیم پیامد های رکود اقتصادی اخیر و همچنین برای کارآمد تر شدن  کمک های ما برای فقر و سرعت بخشیدن در راستای افزایش رفاه مشترک برای مردم مصر تعیین کننده خواهد بود.

 

 ما از تمامی احزاب جهت  استقرار حکومت کارآمد با مدیریت اقتصادی سالم با مشارکت ملت مصر ،حمایت می کنیم."

 

واشنگتن ،4 جولای 2013

 

منبع: www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/07/04/world-bank-group-statement-on-egypt

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.