بررسی کارکردهای گردهمایی های اجتماعی جهان جهت تحقق عدالت در فلسطین

در حاشیه همایش اجتماعی جهان که در تاریخ 24-31 مارس 2013 در کشور تونس برگزار گردید مدیرعامل موسسه دیدبان عدالت با "نبیل شعث" وزیر خارجه سابق تشکیلات خودگردان فلسطین و از رهبران بلندپایه جنبش فتح دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ضمن بحث و گفتگو درخصوص موارد نقض حقوق اولیه ملت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی محورهای مختلفی چون حقوق آوارگان فلسطینی، حقوق زندانیان فلسطینی و در بند رژیم اشغالگر قدس کارکردهای نشستها و گردهمایی های بین المللی و ضرورت فعال¬سازی ظرفیت های ملتها در جهت احقاق حقوق غیرقابل انکار ملت فلسطین و پایان اشغال این سرزمین اسلامی و استقرار عدالت پایدار در فلسطین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه آقای سیروس مدیرعامل موسسه بین المللی دیدبان عدالت ضمن معرفی موسسه و اهداف و فعالیتهای آن، حاکمیت گفتمان مقاومت را تنها راه ممکن برای رفع اشغالگری و پیروزی نهایی ملت مسلمان فلسطین دانسته و از رخوت و انفعال تشکیلات خودگردان بویژه جنبش فتح نسبت به کشتار مردم مظلوم غزه در جنگ 33 روزه 

رژیم صهیونیستی و همچنین سکوت معنادار این جنبش نسبت به محاصره غیرانسانی غزه انتقاد کرد.

لازم به ذکر است موسسه بین المللی دیدبان عدالت در همایش اجتماعی جهان که در ماه مارس سال¬جاری میلادی در کشور تونس برگزار گردید حضوری فعال و اثربخش داشته و ضمن برگزاری دو پنل تخصصی با عناوین 

"آثار وضـعی موارد غصـب، تجاوز، اشـغال و تصـرف عدوانی در سرزمین های اشـغالی از منـظر حقـوق بین الملـل" و "راهـکارهای مقـابله با  خشـونت ، ظلم، تبعیـض و بـی عدالـتی در دنیای جدیـد" برنامه ها و جلسات متعددی را در حاشیه گردهمایی مذکور به انجام رساند.