گفتگو زنده LIVE برای فلسطین

موسسه بین المللی دیدبان عدالت در نظر دارد گفتگوی زنده ای با عنوان " اهمیت وحدت و انسجام بخشی به فعالیتهای مدنی مسلمانان و حامیان مردم مظلوم فلسطین" برگزار نماید

گفتگو زنده LIVE برای فلسطین
اهمیت وحدت و انسجام بخشی به فعالیتهای مدنی مسلمانان و حامیان مردم مظلوم فلسطین 
محورهای گفتگو:
۱. وضعیت موجود در فلسطین بخصوص غزه و احتمال تغییر و بالانس قدرت به سود مقاومت با تحرکات اخیر
۲. نقض حقوق بشر زنان و کودکان در فلسطین و اهمیت اکتیویسم سمنها و فعالان حقوق بشر در حمایت از ایشان
۳. امکان فعالتر شدن حامیان مردم فلسطین در رسانه ها بخصوص سوشیال مدیا
مهمانان:
استاد عبدالرحمن ابوسنینه از فلسطین اشغالی ،روزنامه نگار و فعال در امور فلسطین
دکتر نزیهه صالح از لبنان، دکترای جامعه شناسی
دکتر عبدالمنعم همت از سودان، رئیس مرکز آگاهی مطالعات و تحقیقات
مجری محمدامین سواری کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا
زمان 
سه شنبه  ۱۸ خرداد ساعت ۲۱ به وقت ایران

www.jwa.ir
@justice_watch
@unispal
#فلسطین_غزه
#اشغالگر
#حقوقبشرزنان_کودکان
#موسسهبینالمللیدیدبانعدالت