بین‌الملل بین‌الملل |

حضور موسسه در کارگاه آموزشی مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد

نمایندگان موسسه بین المللی دیدبان عدالت در دروه کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی...

بین‌الملل بین‌الملل |

حضور نمایندگان موسسه در گردهم آیی سالانه سازمانهای جامعه مدنی - پورتوالگره ( برزیل)

مدیرعامل موسسه بین المللی دیدبان عدالت در این گردهمایی که در تاریخ 28 نوامبر – 1 دسامبر 2012 در شهر پورتوالگره برزیل برگزار گردید حضور یافته و ضمن...

بین‌الملل بین‌الملل |

بررسی کارکردهای گردهمایی های اجتماعی جهان جهت تحقق عدالت در فلسطین

در حاشیه همایش اجتماعی جهان که در تاریخ 24-31 مارس 2013 در کشور تونس برگزار گردید مدیرعامل موسسه دیدبان عدالت با "نبیل شعث" وزیر خارجه سابق تشکیلات...

بین‌الملل بین‌الملل |

تشکیل کمیته حقوقی و بین المللی (uniw) با مشارکت موسسه بین المللی دیدبان عدالت

مدیرعامل موسسه دیدبان عدالت 2 جولای 2013 با حضور در ساختمان مرکزی اتحادیه سازمانهای غیردولتی جهان اسلام (uniw) با علی کورت (دبیرکل اتحادیه) و جهانگیر...

بین‌الملل بین‌الملل |

ضرورت گسترش همکاریهای موجود میان مؤسسه IHH و موسسه بین المللی دیدبان عدالت

به دنبال جلسات قبلی موسسه دیدبان عدالت با مؤسسه IHH آقای حسین سیروس مدیرعامل موسسه با حضور در محل دفتر مرکزی مؤسسه IHH در استانبول با مسئولین این...