موسسه بین المللی دیدبان عدالت رسماً به عضویت "کمیته اعمال حقوق غیرقابل واگذارى مردم فلسطین" در سازمان ملل متحد درآمد.

"ولفگانگ گریگر" رئیس بخش حقوق ملت فلسطین در "کمیته اعمال حقوق غیرقابل واگذارى مردم فلسطین سازمان ملل متحد" طی نامه ای به مدیرعامل موسسه بین المللی دیدبان عدالت اعلام کرد که این کمیته در جلسه چهارم اکتبر 2013 خود رسماً با درخواست عضویت موسسه در کمیته مذکور موافقت نموده است.

این اقدام در راستای اهداف و کارویژه های موسسه مبنی بر حضور مؤثر و هدفمند در نهادهای صلاحیت دار بین المللی و پیگیری حقوق قربانیان ظلم، تبعیض و بی عدالتی صورت پذیرفته و از آنجائیکه موضوع پیگیری حقوق تضییع شده ملت فلسطین از موضوعات اولویت دار بین المللی و جامعه بشری می باشد عضویت در کمیته مذکور در سازمان ملل متحد با همین نگرش در دستور کار موسسه قرار گرفت.

موسسه بین المللی دیدبان عدالت از بدو تأسیس تاکنون فعالیتهای متعددی را در زمینه پیگیری حقوق ملت فلسطین داشته که تألیف و تولید دهها مقاله تخصصی در زمینه نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی، برگزاری کارگاههای آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزشی در موضوع جایگاه فلسطین در نظام حقوق بین الملل، حضور در کنفرانس ها و همایشهای بین المللی با موضوع فلسطین نظیر همایش اجتماعی جهان در تونس و  برزیل، مشارکت حقوقی در پیگیری دادخواست سرنشینان کشتی مرمره در دادستانی استانبول، مشارکت در تولید کتب موضوعی و تخصصی به زبانهای عربی و انگلیسی با موضوع حقوق بین الملل و مسئله اشغال فلسطین، تدوین و انتشار بیانیه های مختلف در مناسبتهای مرتبط با موضوع عدالت فلسطین و مقابله با اشغالگری، مکاتبه با نهادهای صلاحیت دار بین المللی مانند سازمان ملل متحد، سازمان همکاریهای اسلامی در جهت تأکید و پیگیری حقوق اولیه ملت فلسطین در چارچوب  اعلامیه جهانی حقوق بشر و ... از جمله آنهاست.

شایان ذکر است، کمیته اعمال حقوق غیرقابل واگذارى مردم فلسطین بمنظور بهره گیری از ظرفیتهای سازمان های غیردولتی فعال و صلاحیت دار در حوزه حقوق ملت فلسطین بر اساس قطعنامه 3376 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1975 تاسیس گردیده و تلاشهای خود را با حمایت سازمانهای غیر دولتی و فعالان اجتماعی در جهت احقاق حقوق از دست رفته مردم فلسطین استوار نموده است. این کمیته در صدد است تا با ایجاد حق تعیین سرنوشت برای فلسطینیان بدون مداخله کشورهای خارجی از حقوق پایمال شده این ملت دفاع کند. همچنین، این کمیته گزارش سالیانه ای را از وضعیت حقوق بشر در فلسطین و وضعیت مهاجرین فلسطینی تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل می نماید. هم اکنون این کمیته از 25 عضو دائم و 24 عضو ناظر تشکیل شده است که تمامی این اعضاء، از نمایندگان رسمی هیأت های دیپلماتیک کشورهای مختلف جهان هستند.