آدرس: اتوبان صدر، خیابان بهار جنوبی، کوچه نیکبخت، ساختمان یاسین.
شماره تماس: 02122799389
ایمیل: info@jwa.ir
ساعات مراجعه: شنبه تا پنجشنبه 9:00 الی 17:00