کارگروه ورزش و سرگرمی در چاه علیشاه

کارگروه ورزش و سرگرمی،  با هدف احیای روحیه نشاط و سرزندگی در بین کودکان و نوجوانان با حضور 5 داوطلب، در روستای چاه علیشاه به انجام فعالیت های ورزشی پرداخت.

هدف از انتخاب این ورزش‌ها علاوه بر نبود امکانات کافی، تقویت روحیه جمعی میان کودکان نیز بود. از جمله این ورزش‌ها که در دو نوبت صبح و عصر انجام می شد، اجرای مسابقات طناب کشی به تفکیک رده‌های سنی و دو همگانی بود که با استقبال زیاد دانش آموزان مواجه شد. از جمله بازی‌های دسته جمعی دیگر بازی وسطی، بشین پاشو و عموزنجیرباف با حضور تمامی دانش‌ آموزان، در محوطه‌ی حیاط مدرسه بود.

از آن جایی که ساکنان روستا امکاناتی از قبیل توپ یا راکت یا وسایل ورزشی متنوع را ندارند، ورزش طناب زنی در بین آن‌ها بسیار رایج است. به همین خاطر یکی دیگر از فعالیت‌های کارگروه ورزش، اجرای مسابقات طناب زنی بین دانش آموزان و کودکان خردسال بود.

از دیگر فعالیت‌های مهم این کارگروه، آموزش ورزش‌های جمعی در نوبت عصر، در حد پایه برای دانش آموزان بود. در این بخش از فعالیت‌ها، تکنیک‌های پایه والیبال و مسابقات دو، با حضور مربیان ورزشی، آموزش داده شد.