کارگروه بهداشت در چاه علیشاه

کارگروه بهداشت و درمان قرارگاه آماج  با شش داوطلب (دو نفر پزشک عمومی، دو نفر ماما، یک نفر روانپزشک و یک نفر دستیار) در این سفر حضور داشتند.

 ابتدا فضاهای مناسب برای ویزیت بیماران روستا توسط اعضای کارگروه بررسی و شناسایی شد. سپس در دو بخش پزشکی عمومی و مامایی به ویزیت اهالی روستا پرداختند.

هرچند فعالیت‌های این کارگروه به دلیل نبود دارو در روستا با کندی مواجه بود؛ اما اهالی روستا از حضور پزشکان بسیار استقبال کردند. تا جایی که فضای کوچک بهیاری روستای چاه علیشاه ظرفیت مراجعین در بعضی ساعات را نداشت.

در دو روز استقرار کارگروه بهداشت و درمان در خانه بهداشت روستای چاه علیشاه، فعالیت‌هایی از قبیل انجام معاینات بالینی، سنجش قند خون و فشار خون و معاینات در بخش زنان انجام شد.

کارگروه بهداشت و درمان در این سفر علاوه بر ویزیت ساکنان روستای چاه علیشاه، به روستای مجاور رفته و در خانه بهداشت روستای"پِنگ" عده‌ای از اهالی این روستا را نیز ویزیت کردند.

از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های کارگروه بهداشت و درمان، بازدید از وضعیت حمام‌های روستا و تهیه گزارش تصویری جهت انتشار و مطالبه گری توسط کارگروه رسانه بود. حمام‌هایی که طبق نظر پزشکان تیم، بسیار آلوده، غیر بهداشتی و نامناسب توصیف شدند. توضیحات بیشتر در این خصوص را میتوانید دراینجا مشاهده کنید.