برگزاری پنجمین جلسه از کارگاه روشنا

این کارگاه با هدف بهبود توانایی های جوانان و نوجوانان ایرانی، با استفاده از دانش بدیعِ اساتید دانشگاه های تهران برگزار گردید، تمرکز اصلی کارگاه روشنا بر روانشناسی اسلامی بوده و مباحث مطرح شده در این کارگاه، برآمده از اندیشه اصیل اسلامی می باشد که توسط خوش فکر ترین اساتید دانشگاه به مدت ۱۸ ساعت کارگاه آموزشی طی ۶ جلسه تدریس می گردد.

هدف اصلی این کارگاه آماده سازی جهادگران برای اجرای فعالیت های جهادی در منطقه ی زهکلوت است و مهمترین عناوین مطرح شده در کارگاه ها عبارتست از: رشد برای کودکان، زبان عشق و رازهای شادکامی.

کارگاه بعدی توانمندسازی روشنا به همت موسسه بین المللی دیدبان عدالت و با حضور داوطلبینِ گروه جهادیِ این موسسه و جهت اجرای طرح امید در منطقه محروم زهکلوت از توابع استان کرمان 24ام آبان، برگزار خواهدشد.

همچنین اردوی جهادی این موسسه از تاریخ سوم تا هشتم آذرماه در همین منطقه و با تمرکز بر "روانشناسی و مشاوره، آموزشی و تحصیلی، خدمات پزشکی و خلاقیت و زیباسازی مدارس برگزار خواهد شد.