جلسه چهارم کارگاه روانشناسی روشنا برگزار شد.

در این جلسه، انواع هیجان (شادکامی)، تفاوت شادی در روانشناسی غربی و قرآن، تعریف شادکامی حقیقی و غیر حقیقی و شادکامی از نگاه قرآن، ۶سبک

شاد زیستن بر اساس آموزه های قرآن {رابطه با خود،رابطه با پدیده ها، رابطه با خدا، رابطه با دوستان، رابطه با افراد دارای حق،رابطه با ولی} و موضوعات دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه، با حضور  دکتر ناظمی در موسسه بین‌المللی دیدبان عدالت برگزار گردید.
سرفصل های مطرح شده طی این جلسه بدین شرح است:
انواع هیجان (شادکامی)، تفاوت شادی در روانشناسی غربی و قرآن، تعریف شادکامی حقیقی و غیر حقیقی و شادکامی از نگاه قرآن، ۶سبک شاد زیستن بر اساس آموزه های قرآن {رابطه با خود،رابطه با پدیده ها، رابطه با خدا، رابطه با دوستان، رابطه با افراد دارای حق،رابطه با ولی}
همچنین دلایل شادکامی نیز بیان گردید

جلسه پنجم و ششم از کارگاه روانشناسی روشنا صبح و بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۱ آبان با حضور اساتید گرامی، دکتر فیاض و آقاخانی برگزار خواهد شد