image-77

هادیان زندگی سرفصل‌ها |

اولین جلسه از سلسله جلسات طرح روشنا

در این جلسه از کارگاه، روش خود مشاوره ای مطرح گردید تا اساس کار مشاوره و روانشناسی با قشر محروم در مناطق هدف گروه های جهادی باشد

اصول این روش به...

image-72

هادیان زندگی سرفصل‌ها |

کارگاه مقدماتی توانمندسازی روشنا

کارگاه ها دارای امتیاز بازآموزی و ارتقاء همچنین گواهینامه معتبر می باشند.

این دوره بدون پیش نیاز و دارای سرفصل های گوناگون می باشد.

image-432

هادیان زندگی |

همایش کودکان کار با همکاری موسسه  بین المللی دید بان عدالت، مدرسه صبح رویش و دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

پدیده آسیب های اجتماعی در کوتاه زمان شکل نگرفته و مدت زیادی طی شده تا آسیب ها به این سطح رسیده اند لذا برای درمان آن ها باید صبر و حوصله داشت و با یک...

image-451

علمی‌پژوهشی هادیان زندگی |

برگزاری کارگاه آشنایی با پیامدهای بروز آسیب های اجتماعی نو پدید

کارگاه آشنایی با پیامدهای بروز آسیب های اجتماعی نوپدید عصر روز سه شنبه مورخ 16 دیماه 93 توسط موسسه بین المللی دیدبان عدالت در سرای محله آهنگ شرقی با...