image-417

هادیان زندگی |

خدمات روانشناسی به 1200 کودک کار

موسسه بین المللی دیدبان عدالت در سال تحصیلی جاری به 1200 نفر کودک کار و بازمانده از تحصیل که دچار اختلالات روانی، رفتاری، یادگیری و ... است در 7 مدرسه...

image-399

هادیان زندگی |

ایستگاه نذر کتاب 2

تعداد 382 جلد کتاب در ایستگاه جوانه های آگاهی به عزیزان و دانش آموزان بازمانده از تحصیل اهداء شد. این عزیزان در مدرسه سفیران مهر آسمان مشغول به تحصیل...

image-392

هادیان زندگی |

بخشی از فعالیت های روانشناسی در مدرسه صبح رویش

آموزش شناخت و محافظت از بدن توسط روانشناسان موسسه بین المللی دیدبان عدالت به کودکان بازمانده از تحصیل در مدرسه صبح رویش داده شد.

در این سری برنامه ها...

image-390

هادیان زندگی |

تامین وسایل مورد نیاز به جهت فعالیت در مرکز سفیران مهر آسمان

برای انجام بهتر فعالیت های روانشناسی و مشاوره در مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل «سفیران مهر آسمان» نیاز به وسایل زیر داریم:
1.عروسک انگشتی
2.بادکنک
...

image-114

هادیان زندگی اخبار روزانه |

گزارش جلسه آخر کارگاه روانشناسی روشنا (مقدماتی)

کارگاه روانشناسی روشنا با حضور دانشجویان روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و داوطلبان اردوهای جهادی در ۶ جلسه برگزار گردید که ۵شنبه ۲۴ابان ماه با حضور...

image-96

هادیان زندگی اخبار روزانه |

برگزاری پنجمین جلسه از کارگاه روشنا

این کارگاه با هدف بهبود توانایی های جوانان و نوجوانان ایرانی، با استفاده از دانش بدیعِ اساتید دانشگاه های تهران برگزار گردید، تمرکز اصلی کارگاه روشنا...

image-90

هادیان زندگی اخبار روزانه |

جلسه چهارم کارگاه روانشناسی روشنا برگزار شد.

در این جلسه، انواع هیجان (شادکامی)، تفاوت شادی در روانشناسی غربی و قرآن، تعریف شادکامی حقیقی و غیر حقیقی و شادکامی از نگاه قرآن، ۶سبک

شاد زیستن بر...

image-84

هادیان زندگی اخبار روزانه |

دومین جلسه روشنا برگزار شد

موسسه بین المللی دیدبان عدالت دومین جلسه از سلسله جلسات کارگاهی روانشناسی اسلامی روشنا را برگزار کرد.

image-77

هادیان زندگی سرفصل‌ها |

اولین جلسه از سلسله جلسات طرح روشنا

در این جلسه از کارگاه، روش خود مشاوره ای مطرح گردید تا اساس کار مشاوره و روانشناسی با قشر محروم در مناطق هدف گروه های جهادی باشد

اصول این روش به...

image-72

هادیان زندگی سرفصل‌ها |

کارگاه مقدماتی توانمندسازی روشنا

کارگاه ها دارای امتیاز بازآموزی و ارتقاء همچنین گواهینامه معتبر می باشند.

این دوره بدون پیش نیاز و دارای سرفصل های گوناگون می باشد.