اهدای خون توسط اعضای موسسه بین المللی دیدبان عدالت در سازمان انتقال خون

صبح امروز اعضای موسسه بین المللی دیدبان عدالت جهت اهدای خون در سازمان انتقال خون تهران حاضر شدند.

با عنایت به اعلام سازمان انتقال خون استان تهران مبنی بر کاهش ذخیره بانک خون استان و با توجه به رویکرد بنیادین موسسه مندرج در مرامنامه و سوگندنامه، اعضای موسسه بین المللی دیدبان عدالت در اقدامی بشردوستانه صبح امروز پنجم آبان ماه با حضور در یکی از مراکز انتقال خون در تهران نسبت به اهدای خون به بیماران نیازمند و مشارکت در تأمین بانک خون این سازمان اقدام نمودند. در همین راستا اعضای موسسه از کلیه عدالت خواهان، عدالت جویان و فعالان اجتماعی دعوت می نمایند تا در این امر انسان دوستانه و خداپسندانه مشارکت جسته و با اهدای خون خویش ضمن ارتقای ضریب سلامتی خویش امکان بهره مندی بیماران و نیازمندان به واحدها و فراورده های خونی را نیز فراهم آورند.