پویش 1441

پویش مردمی ۱۴۴۱ با اتحاد ۱۰ گروه جهادی معتبر و با شعار بازباهم قصد دارد ۱۴۴۱ بسته ارزاق و اقلام بهداشتی برای نیازمندان و آسیب دیدگان بحران کرونا آماده کنددر مرحله اول این پویش تعداد 300 بسته ارزاق و اقلام بهداشتی تهیه و توزیع شد.که به دلیل استقبال خیرین محترم، این پویش تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
شماره کارت جهت واریز کمک ها: ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۰۴۳۵۳
به نام موسسه بین المللی ديدبان عدالت