یلدای مهربانی

برای شب یلدا قرار است بسته یلدایی برای ۷ خانواده نیازمند تدارک ببینیم.
افرادی که تمایل دارند در تهیه بسته یلدایی برای خانواده‌های نیازمند مشارکت کنند می توانند از طریق شماره کارت موسسه اقدام کنند.

مبلغ مورد نیاز: ۵۰۰ هزار تومان

شماره کارت موسسه بین المللی دیدبان عدالت  نزد بانک پاسارگاد

5022297000017397