تهیه داروهای یک بیمار فلج مغزی

یکی از مددجویان موسسه که مبتلا به بیماری فلج مغزی می باشد ۲ ماه است که به علت مشکلات مالی نتوانسته داروهایش را تهیه و استفاده کند.

به همت خیرین محترم و شما همران عزیز مبلغ 200 هزار تومان برای این منظور در آبان ماه 1398 جمع آوری شد.