تعمیر سقف خانه یک خانواده نیازمند

یکی از خانواده های نیازمند که سال گذشته به یاری شما خیرین گرامی صاحب خانه شدند، درخواست دو میلیون و پانصد هزار تومان برای تعمیرات سقف خانه به علت نزدیک شدن فصل سرما و بارندگی را دارند.
با همراهی آنها هرچند اندک، زمستان را برای یک خانواده لذت‌بخش کنیم.

5022297000017397
شماره کارت موسسه بین‌المللی دیدبان عدالت نزد بانک پاسارگاد