کمک به پرداخت دیه

پدر خانواده ای کرمانشاهی با دو فرزند و همسر، که به علت تصادف رانندگی ۵ سال در زندان بود، امروز با پرداخت نیمی از مبلغ دیه، از شاکی رضایت گرفت تا باقیمانده مبلغ دیه را در چندین قسط پرداخت نماید.
موسسه بین‌المللی دیدبان عدالت مبلغ ۹۶۰ هزار تومان را برای رهایی سرپرست خانواده به آنها پرداخت کرد.