تهیه دو فرش برای خانواده‌ای نیازمند

برای خرید دو فرش شش و دوازده متری مورد نیاز یک خانواده محترم و نیازمند یک میلیون تومان نیاز است؛
درصورت تمایل به یاری این خانواده ی آبرودار از طریق شماره کارت موسسه اقدام کنید و {مبلغ واریزی + شماره مورد} را به آی دی تلگرام موسسه اطلاع دهید.