تامین هزینه پیوند کلیه‌ کودک بیمار

دختر خانم بیماری است که در هفته 2 مرتبه برای دیالیز از دهلران به ایلام منتقل میشود که متاسفانه به علت شکستگی پا قرار گرفتن روی ویلچر باعث شده به عفونت روده هم مبتلا شود و با وجود نارس بودن کلیه ها  دچار وضعیت خطرناکی شده است. در حال حاضر برای درمان و عمل روده ها و همچنین عمل پیوند کلیه و داروهای آن به مبلغی حدود 6 میلیون نیاز دارند. در صورتی که تمایل به کمک دارید وجوه خود را به شماره حساب موسسه بین المللی دیدبان عدالت واریز نمایید.