برگزاری پنجمین جلسه از کارگاه روشنا

این کارگاه با هدف بهبود توانایی های جوانان و نوجوانان ایرانی، با استفاده از دانش بدیعِ اساتید...


جلسه چهارم کارگاه روانشناسی روشنا برگزار شد.

در این جلسه، انواع هیجان (شادکامی)، تفاوت شادی در روانشناسی غربی و قرآن، تعریف شادکامی حقیقی و غیر...


گزارش کوتاه ویدیوئی از کارگاه روانشناسی روشنا

کارگاه روانشناسی اسلامی روشنا در قالب 6 هفته همراه با ارائه اساتید مجرب برگزار می گردد.

این کارگاه...


دومین جلسه روشنا برگزار شد

موسسه بین المللی دیدبان عدالت دومین جلسه از سلسله جلسات کارگاهی روانشناسی اسلامی روشنا را برگزار...


image-9
شهیدمطهری و عدالت

نظام اجتماعی باید طوری باشد که ضعیف و قوی در برابر قانون یکسان باشند
جامعه‌‌‌‌‌اي به مقام قداست (مقامي که قابل تقديس و تمجيد باشد که بشود گفت اين جامعه جامعه انساني است) نمي‌‌‌‌‌رسد مگر آن وقت که وضع به اين منوال باشد که ضعيف حقش را از قوي بدون لکنت کلمه بگيرد؛ وقتي ضعيف در مقابل قوي مي‌‌‌‌‌ايستد لکنتي در بيانش وجود نداشته باشد.
اين جمله شامل دو مطلب است: يکي اين که مردم به طور کلي روحيه ضعف و زبوني را از خود دور کنند و در مقابل قوي (هر اندازه قوي باشد) شجاعانه بايستند، لکنت به زبانشان نيفتد، ترس نداشته باشند- که ترس از جنود ابليس است- و ديگر اين که اصلا نظامات اجتماعي بايد طوري باشد که در مقابل قانون، قوي و ضعيفي وجود نداشته باشد. پس علي عليه السلام مي‌‌‌‌‌گويد در برنامه حکومت اسلامي ما «فَيأْمَنَ الْمَظْلومونَ مِنْ عِبادِک‌‌‌‌‌» خدايا بندگان ستمديده تو در امنيت قرار گيرند، چنگال ستمگر را قطع کنيم.
شهید مطهری
اینده ی انقلاب اسلامی /نجات مظلومان صفحه 30

image-82
عدالت یاران

فعالیت های جهادی و محرومیت زدایی های منطقه ای در این بخش تعریف می گردد.

image-81
دست های بی منت

محرومیت زدایی ، درمان ، ارزاق و فعالیت های خیریه در گروه دست هایبی منت ان ا میگردد.

image-80
سنت حسنه

مسکن، جهیزیه و انواع وا های ازدواج در قسمت سنت حسنه مطرح میگردد.

image-79
هادیان زندگی

مشاوره، روان شناسی، مددکاری و فعالیت های گوناگون آموزشی با عنوان هادیان زندگی انجام می شود.