بیانیه موسسه بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی

نیاز انسان به برقراری عدالت در هر جامعه ای  و زیستن در محیطی که روابط اجتماعی بر پایه ی عدالت بنا شده است همچون اکسیژن از ملزومات زندگی بشر می باشد که فقدان آن موجب خواهد شد تا زندگی بشر از صورت و سیرت انسانی دور شود. بر همین اساس سازمان ملل متحد روز بیستم فوریه را به نام «روز بین‌المللی عدالت اجتماعی» نام گذاری کرده است تا هر ساله در این روز به این نیاز حیاتی بیندیشیم و بررسی نماییم که هر کدام از ما در جایگاهی که قرار داریم چه تلاشی  در مسیر تحقق یک جامعه متعالی بر پایه عدالت انجام داده ایم ؟ آیا توانسته ایم حداقل این دغدغه ذهنی را در محیط پیرامونی خود ایجاد کنیم که انسان ها فارغ از هرگونه نژاد، جنسیت، قومیت، مذهب و فرهنگ دارای حقوق مسلمی هستند که خالق هستی برای همه در نظر گرفته است؟
عدالت اجتماعی از مفاهیم مقدس و والایی است که قرآن کریم به عنوان یکی از کتاب های آسمانی، آن را به عنوان یکی از هدفهای بعثت انبیاء بیان فرموده و در آیة 25 سوره حدید می فرماید: « به یقین ما فرستادگان خود را با دلایلى روشن فرستادیم و با آنها كتاب آسمانى و وسیله سنجش معانى و شناسایى حق از باطل و وزن اشیاء خارجى فرو فرستادیم تا مردم در زندگى دنیا به قسط و عدل برخیزند». بنابراین، مسألة برقراری عدالت، آن هم با مقیاس بشریت، هدف اصلی و مشترک عمومی همة انبیاء بوده است که همه بشریت نیز در مسیر تحقق آن بایستی تلاش کنند.
بر همین مبنا روز بیستم فوریه فرصتی است تا به این موضوع بیندیشیم که برای برداشتن گام های بیشتر در تحقق عدالت  چه برنامه ای برای آینده تدوین نموده ایم؟ آری تحقق عدالت اجتماعی در میان آحاد بشر، برچیده شدن تبعیض، ظلم، فقر و گرسنگی نیازمند برنامه و همکاری دسته جمعی است که در موسسه بین المللی دیدبان عدالت برآنیم که با همراهی مردم عدالت جوی ایران زمین و با همکاری سایر ملتهای عدالتخواه بتوانیم این مهم را به سر انجام برسانیم

#عدالت_برای_همه
موسسه بین‌المللی دیدبان عدالت⚖️