خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد

خوشا به حال آنان که مهربان و با گذشت‌اند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید.
خوشا به حال پاک‌دلان، زیرا خدا را خواهند دید.
خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می‌کنند.
 (انجیل متی،۱۰- ۱ :۵)
کریسمس در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت است. میلاد پیام آور صلح و مهربانی، سمبل صبر و شکیبایی، پیامبر اولوالعزم، حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)، بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد

#عدالت_برای_همه
موسسه بین‌المللی دیدبان عدالت⚖️