انقلاب اکتبر پوتین

یکصد سال از انقلاب اکتبر روسیه می گذرد. روسیه امروز به هیچ وجه قابل قیاس با روسیه یکصدسال پیش نیست! یک قرن تجربه های فراوان در عرصه های داخلی و جهانی و فراز و نشیب های بسیاری که این کشور  پشت سر گذاشته  است، روسیه را وارد مرحله جدیدی از حیات این کشور تاریخی کرده است. بدون شک سیاست های ولادیمیرپوتین، رئیس جمهور روسیه نقش بی بدیلی در این تحول اساسی و شکل گیری روسیه جدید ایفا می کند.
نگارنده بر این باور می باشد که نوزدهمین فستیوال جوانان و دانشجویان جهان که از چهاردهم تا بیست و دوم اکتبر در روسیه برگزار شد، بستری برای پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی روسیه و شناساندن روسیه جدید به جهان بود. برداشت نگارنده به عنوان یکی از حاضران در این فستیوال جهانی آن بوده است که  با برنامه ریزی دقیقی که در ابعاد مختلف برای این فستیوال انجام شده بود، روسیه توانست با تأثیرگذاری مثبت بر سی هزار جوان و دانشجوی شرکت کننده در فستیوال که ازنخبگان تمام کشورها در آن حضور داشتند، آنان را به سفرای خود تبدیل نماید. سفرایی که تصویر روسیه جدید را در اذهان مردم کشورشان ترسیم خواهند کرد. برگزاری نشست های علمی در حوزه های مختلف از قبیل دستورکار سیاست های جهانی و چگونگی حفاظت از صلح بین الملل، اقتصاد و آینده، رسانه های جدید، صنعت و آینده، تکنولوژی و آینده، فضای فرهنگی بین المللی و... همگی حکایت از یک برنامه ریزی منسجم برای رسیدن به اهداف مشخصی را داشته است. آنچه در نشست های مختلف در ذیل تمام موضوعات اصلی فوق،  مورد بحث و بررسی قرار می گرفت، حکایت از نوعی جهت گیری زیرکانه در نقد وضع موجود جهان ناشی از یک جانبه گرایی و حاکمیت سیاست های امپریالیستی در حوزه های مختلف داشت. این جهت گیری در ذیل مباحثی همچون سیاست های جهانی و رسانه بیش از سایر موضوعات قابل مشاهده بود. به عنوان مثال در ذیل مبحث رسانه به موضوعاتی از قبیل تأثیر رسانه بر فرآیندهای سیاست های جهانی و یا اخبار دروغ و راه های مبارزه با آن در نشست های جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. شاید بتوان نقطه اوج در مقابله با یکجانبه گرایی و امپریالیسم در ابعاد مختلف را در نشست تروریسم جهانی ملاحظه کرد، جلسه ای که با مدیریت پروفسور مالاشنکو رئیس موسسه تحقیقاتی گفت و گوی تمدن ها در روسیه برگزار شد. اگرچه در آغاز فضای جلسه تحت تأثیر رابطه ایدولوژی اسلامی و تروریسم قرار گرفت اما پس از نقدهای فراوانی که از سوی حاضران صورت گرفت، جمع بندی جلسه توسط پروفسور مالاشنکو اینگونه بود که آمریکا در پس پرده ایجاد و حمایت از تروریسم از هر نوعش می باشد و این بخاطر سیاست های نابخردانه آن کشور و صرفاً در نظر گرفتن منافع خودش می باشد.

بر این اساس در ابتدا  می توان فستیوال جوانان و دانشجویان را بستری برای ایجاد شبکه سازی جهانی برای مبارزه عالمانه با امپریالیسم دانست که روسیه نقشی کلیدی در ایجاد این تشکیلات ایفا خواهد نمود. آنچه در این بین مهم به نظر می رسد آن است که روس ها به خوبی این پیام را به مخاطبان خود در فستیوال  منتقل کردند که به دنبال گذر از نظام تک قطبی به رهبری آمریکا و جانشین شدن روسیه و یا حتی بازگشت به نظام دوقطبی نیستند، بلکه با نگاهی کلان تر به دنبال ایجاد نظام چندقطبی به منظور رسیدن به صلحی پایدار برای جهان می باشند.
از سویی دیگر آنچه در این فستیوال به صورت خیلی زیرکانه و نرم صورت گرفت، تصویر سازی از  روسیه جدید بود  که توسط پوتین در حال پایه ریزی است و کاملا متفاوت از آن تصویری می باشد که در قرن بیستم در اذهان عموم مردم دنیا شکل گرفته است! یکصد سال پیش به دنبال انقلاب اکتبر روسیه، روندها و سیاست هایی در عرصه داخلی و بین المللی از سوی این کشور شکل گرفت که موجب ترسیم این تصویر در اذهان عمومی دنیا شد که تکصدایی حاکم بر این کشور می باشد و همه مردم به اجبار بایستی از یک اندیشه و نهایتاً یک روش زندگی پیروی نمایند. این در حالی است که فستیوال جوانان و دانشجویان جهان به مثابه ابزار دیپلماسی عمومی، فرصتی برای مخابره پیام انقلاب نرم پوتین به تمام دنیا بود. سخنرانی پوتین در مراسم افتتاحیه و اختتامیه این فستیوال و ارتباط گیری مستقیم با شرکت کنندگان، این پیام را به جهان مخابره کرد که نگرش حاکم بر روسیه جدید آن است که برای بهتر اداره کردن جامعه چه در سطح داخلی و چه در سطح  جهان ، نیازمند شنیدن آرا و نظرات مختلف هستیم تا در فضایی به دور از خشونت و در ذیل گفت وگوهای سازنده بتوانیم جهانی بهتر بسازیم.
#عدالت_برای_همه
موسسه بین‌المللی دیدبان عدالت⚖️