نظام تأمین اجتماعی در اسپانیا

موسسه بین المللی دیدبان عدالت با همکاری موسسه توسعه امید و عدالت دومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع نظام تامین اجتماعی در اسپانیا برگزار می کند

نشست علمی تخصصی«نظام تأمین اجتماعی در اسپانیا» دومین نشست از سلسله نشست های علمی-تخصصی گفتمان عدالت می باشد که روز سه شنبه 20 بهمن ماه از ساعت 16 الی 18توسط سرکارخانم فاطمه دهقان کارشناس اسپانیا در دفتر موسسه واقع در اتوبان شهید صدر(غرب به شرق) بعد از بلوار کاوه خیابان بهار جنوبی کوچه نیکبخت سرای یاسین طبقه همکف برگزار می گردد.