بیانیه سازمان سفیران انسان دوستی و موسسه بین المللی دیدبان عدالت در محکومیت بازداشت شیخ زکزاکی و کشتار شیعیان در نیجریه

حمله به شیخ زکزاکی و دوستارانش در نیجریه یکی از این رویداد های تلخ بود که نه انعکاس خبری در رسانه ها پیدا کرد و نه صدایی از داعیان حقوق بشر برخاست. شیخ را برای جرمی که صورت نگرفته بود و در عملیاتی پیش دستانه مورد حمله قرار دادند و اطرافیانش را کشتند

جهان امروز ما با تمام پیشرفت ها و تکنولوژی های رو به توسعه اش هنوز نتوانسته است رنج ناشی از خشونت ها و پایمال کردن حقوق انسانی را از چهره اش بزداید. خشونت ها و ظلم هایی که قلب هر انسان آزاده ای را به درد می آورد؛ هر انسانی که هنوز انسانیت خود را با منافع و علایق خویش معاوضه نکرده است. 

این وقایع هنگامی تلخ تر و جان گدازتر هستند که با استانداردهای دوگانه بررسی شوند و ترور وحشیانه و ناجوانمردانه عده ای مصداق نقض حقوق بشر گردیده و تمام دنیا از آن متاثر و محزون می شوند، اما عده ای دیگر در خون خویش می غلتند و مردم جهان حتی خبردار هم نمی شوند! عده ای چون از طبقات مرفه هستند و یا اتباع کشورهای پیشرفته هستند با همدردی همه دنیا روبرو می شوند و عده ای دیگر چون رنگ پوستشان سیاه است و یا در فقریرترین کشورها زندگی می کنند کشتارشان به مثابه نقض حقوق بشر تلقی نمی گردد و هیچ اعتنایی به حقوق آنها نمی شود. این در صورتی است که در صدر« اعلامیه حقوق بشر» و ماده 1 آن تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق با یکدیگر برابر دانسته شده اند. 

از گوشه و کنار جهان اخبار تاسف برانگیزی از حوادث خشونت بار علیه یک نوع اقلیت دینی و قومی و نژادی  گاه و بیگاه به گوش می رسد. گاه این حوادث توسط گروهک های تروریستی داخلی و بین المللی صورت می گیرد و گاه از سوی حاکمیت داخلی آن کشور که در هر دو صورت محکوم و مذموم است و مطابق ماده 1 از «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی» مصوب مجمع عمومی در سال 1994: « کشورها باید از بقا و هویت ملی یا قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت ها حمایت کنند.»  

 حمله به شیخ زکزاکی و دوستارانش در نیجریه یکی از این رویداد های تلخ بود که نه انعکاس خبری در رسانه ها پیدا کرد و  نه صدایی از داعیان حقوق بشر برخاست. شیخ را برای جرمی که صورت نگرفته بود و در عملیاتی پیش دستانه مورد حمله قرار دادند و اطرافیانش را کشتند و خودش را در حالی که زخمی بود بازداشت نمودند؛ در حالی که اصلا شیخ زکزاکی و دوستانش مسلح نیستند و همیشه رفتارهای مسالمت آمیز و عبادی داشته اند. بند 1 از ماده 2 «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها» حق انجام مراسم های دینی اقلیت ها را به رسمیت شناخته و دولت ها را از هرگونه مداخله و یا تبعیض منع می سازد. 

دولت نیجریه اگر می خواهد با ترویسم مبارزه کند، بهتر است با گروه شبه نظامی بوکوحرام درگیر شود نه عده ای انسان بی دفاع و مظلوم، چرا که شیخ زکزاکی تنها به تشکیل انجمنی دینی جهت انجام مناسک مذهبی پرداخته است که کاملا صلح آمیز بوده است و بر مبنای بند 4 از ماده 2« اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها» اقلیت ها برای حفظ و ادامه زندگی فرهنگی یا دینی خود می توانند انجمن ها و یا مراکز فرهنگی از نوع آموزشی یا دینی تشکیل دهند. 

این حمله که به بهانه واهی صورت گرفته است از نگاه تمام دوستاران صلح و مخالفان نژاد پرستی محکوم و منفور است. سازمان سفیران انسان دوستی انجام چنین جنایت هایی را علیه انسانیت و زیر پا گذاشتن حقوق متعلق به اقلیت ها را به شدت محکوم کرده و از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی به وضیت حقوق بشر و حقوق متعلق به اقلیت ها در نیجریه و آزادی شیخ زکزاکی و حفاظت از جان ایشان می باشد. همچنین بنا بر ماده 7 و 8 اعلامیه  مذکور که کشورها را ملزم به همکاری در زمینه حقوق اقلیت ها می کند از دولت نیجریه تقاضا داریم که بر مبنای مرام نامه ها و قوانین بین المللی عمل نموده و به تعهدات و موافقت نامه های بین المللی با حسن نیت پایبند باشد.

 

  ماده 1 اعلامیه حقوق بشر:«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

  بند 1 از ماده 2:«اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی یا زبانی حق دارند از فرهنگ خود برخوردار شوند، دین خود را ابرازو مراسم آن را به جا آورند.در اماکن خصوصی و در ملا عام، آزادانه و بدون مداخله یا هر شکل از تبعیض.»

  

  بند 4 از ماده 2:«اقلیتها برای حفظ و ادامه زندگی فرهنگی یادینی خود می توانند انجمن ها،باشگاه ها یا مراکز فرهنگی، از جمله نهادهای آموزشی یا دینی تشکیل دهند و تاسیس کنند.» 

  ماده 7:«کشورها باید به منظور ترویج احترام برای حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر همکاری کنند.»

ماده8:«هیچ عاملی در اعلامیه حاضر نباید مانع از اجرای تعهدات بین المللی کشورها درباره اشخاص متعلق به اقلیت ها شود.کشورها، به ویژه ، باید وظایف و تعهداتی را که براساس معاهدات و موافقت نامه های بین المللی که طرف آنها هستند بر عهده دارند با حسن نیت انجام دهند.»