روش هایی برای کاستن از پدیده خشونت در جامعه

یک جامعه شناس گفت: با روش هایی مانند افزایش آستانه تحمل و ایجاد مراکزی برای جلوگیری و یا کنترل خشم می توان از بروز پدیده خشونت در جامعه کاست.

 امان الله قرائی مقدم جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه خانواده اولین کلاس آموزش پرخاشگری به فرزند است، اظهار کرد: خشونت های موجود در خانه مانند تحقیر، تبعیض و تنبیهات فیزیکی الفبای خشونت را در فرد ایجاد می کنند. پس از آن یادگیری اجتماعی و رسانه ای در بروز این ناهنجاری موثر هستند.
 
قرائی مقدم با بیان اینکه ناراحتی های عصبی و پایین آمدن آستانه تحمل دلیل اصلی بسیاری از خشونت های اجتماعی است، تصریح کرد: عوامل مختلفی نظیر فشارهای اقتصادی، معیشتی، سن افراد، ویژگی های شخصیتی و روانی در ایجاد خشونت در افراد تاثیرگذارند که اگر در جامعه ای خشونت گسترده شود، همه امور آن جامعه دچار اختلال می شود.
 
وی بیان کرد: رفتار والدین با کودک، با خشونت صحبت کردن، مطالب کتاب های درسی، نوع موسیقی، محتوای فیلم های سینمایی، برخوردهای نامناسب اجتماعی، وقت نداشتن و عدم آرامش و حتی رنگ لباس ها در بروز خشونت و پرخاشگری در افراد موثر هستند.
 
قرائی مقدم تاکید کرد: در صورتی که فرهنگ جامعه مساعد پرخاشگری نباشد، همانند فرهنگ جامعه ما و افراد از تربیت مناسبی برخوردار باشند،تاثیر این عوامل در ایجاد خشونت در جامعه کمتر خواهد شد.
 
این جامعه شناس در پایان عنوان کرد: با روش هایی مانند افزایش آستانه تحمل و ایجاد مراکزی برای جلوگیری و یا کنترل خشم می توان از بروز پدیده خشونت در جامعه کاست.