بیانیه موسسه بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی ریشه کن کردن فقر

دستیابی به یک جامعه آرمانی و رو به رشد جز با مبارزه با فقر و تبعیض و بی عدالتی ممکن نخواهد بود که از جمله عوامل کاهش و ریشه کنی فقر پایان دادن به تجاوز و کشتار و حمله به این کشور و آن کشور از سوی متجاوزین به حقوق بشر می باشد

امروزه بسیاری از افراد بشر با پدیده ی شوم و اسفبار فقر دست و پنجه نرم می کنند و روز به روز بر قربانیان آن افزوده می شود.عوامل گوناگونی در پیدایش و افزایش فقر و ناتوانی افراد از تامین نیازهای معمول و ضروری خود دخالت دارد؛ از تنبلی و سستی خود آنها گرفته تا بحران های اجتماعی و اقتصادی و ظلم و ستم حکومت ها و قدرت های زیاده خواه و زورگو.

موسسه بین المللی دیدبان عدالت معتقد است که فقر و محرومیت عمدتاً ریشه در بی عدالتی دارد و موجب عقب ماندگی و از بین رفتن استعدادها و خلاقیت های افراد درگیر با آن می شود. از جمله عوامل موثر در رشد فزاینده فقر، جنگ افروزی و سلطه جویی قدرت های متکاثر و زیاده خواه است که با صرف هزینه ها و مبالغ هنگفت در تجاوز به حقوق انسان ها و کشتار و خونریزی  و نابود کردن امکانات  و زیرساخت ها نه تنها فقر را بر طرف مقابل تحمیل می کنند؛ بلکه به جای صرف این ثروت های کلان برای مردم خود و کاستن از آلام و رنج آنها ، بر قربانیان فقر می افزایند. 

دستیابی به یک جامعه آرمانی و رو به رشد جز با مبارزه با فقر و تبعیض و بی عدالتی ممکن نخواهد بود؛ از این رو، موسسه بین المللی دیدبان عدالت اعلام می کند که از جمله عوامل کاهش و ریشه کنی فقر، آموزش و توانمند سازی افراد بشر در ایجاد شغل و تولید  ثروت و نیز پایان دادن به تجاوز و کشتار و حمله به این کشور و آن کشور از سوی متجاوزین به حقوق بشر می باشد و این، جدیت و تلاش دولت ها و نهادهای بین المللی و پیش از همه ی این ها اراده ی خود بشریت و روآوردن به تعالیم انبیا در مقابله با فقر را می طلبد.