بیانیه موسسه بین المللی دیدبان عدالت بمناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی

عدالت، آرمانی انسانی است که سابقه‏ای به قدمت عمر بشریت داشته و از سپیده‏دم آفرینش، انسانها به عنوان یک گرایش باطنی به آن روی آورده و مبنای قوانین و قضاوت قرار داده اند.

عدالت، آرمانی انسانی است که سابقه‏ای به قدمت عمر بشریت داشته و از سپیده‏دم آفرینش، انسانها به عنوان یک گرایش باطنی به آن روی آورده و مبنای قوانین و قضاوت قرار داده اند. هیچ چیز به اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت‏انگیز نیست و هیچ چیز به اندازه بی‏عدالتی، کینه و دشمنی را در قلبها پدید نمی‏آورد. علت بسیاری از انقلابها و تحولات اجتماعی فقدان عدالت اجتماعی در جامعه بوده است و از همین رو تمام مصلحان بشری و انسانهای آزاده تاریخ، با اندیشه عدالت جویانه، حرکتهای اصلاحی را آغاز نموده و مبنای تحرکات اجتماعی خود را رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی قرار داده‏اند.

"موسسه بین المللی دیدبان عدالت" روز بیستم فوریه را که از سوی سازمان ملل متحد روز عدالت اجتماعی نامیده شده؛ گرامی داشته و امید واثق دارد که این روز سرآغازی برای تلاش همگان باشد تا حقوق برابر آحاد بشریت صرف نظر از جنسیت، گروه، سن، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و... مورد احترام همگان واقع شود. عدم اجرای عدالت اجتماعی در هر نقطه ای از جهان می تواند تاثیرات منفی بر مناطق دیگر جهان را نیز به دنبال داشته باشد بر همین اساس می بایست تلاش شود تا اراده و اندیشه عدالت اجتماعی در ابعادی گسترده تر و فراگیرتری به صورت قانون درآمده و واقعیت عملی پیدا کند. تحقق و تأمین عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی، به تلاشهای گسترده همگانی و مستمر تمامی اقشار و جوامع مختلف نیازمند میباشد. براي تحقق و تأمین عدالت اجتماعی لازم است در سطح ملی و بینالمللی؛ دولتها، سازمان های بین المللی، سازمان های غیردولتی و نخبگان جهان تدابیر مؤثری را اتخاذ نموده و تلاش هدفمندی را برای مبارزه با مظاهر فقر، تبعیض، بی عدالتی و ظلم بکار بسته و حمایت از کرامت انسانی، حقوق بنیادین بشری، حقوق شهروندی و برقراری شاخصهای بدیهی و اجتناب ناپذیر رفاه، سلامت، امنیت، هویت، آزادیهای عمومی و ... را برای همه اقشار مختلف اجتماعی فارغ از رنگ و نژاد و جنسیت و مذهب در دستور کار خویش قرار دهند. به امید جهان عاری از ظلم و تبعیض و همراه با صلح پایدار، امنیت و عدالت.

1/12/92 تهران

20 فوریه 2014

20 ربیع الثانی 1435