بیانیه موسسه بین المللی دیدبان عدالت بمناسبت روز بین المللی ضد فساد

فساد یک پدیده تأثیرگذار و پیچیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در همه کشورهاست که می تواند کیان و بنیاد اخلاقی جوامع را به نابودی کشانده و عاملی برای روی کار آمدن دولتهایی غیر مردمی شود.

فساد یک پدیده تأثیرگذار و  پیچیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در همه کشورهاست که می تواند کیان و بنیاد اخلاقی جوامع را به نابودی کشانده و عاملی برای روی کار آمدن دولتهایی غیر مردمی شود. دولتهای غیر صالحی که مبانی حقوق عمومی ملت خویش را تضییع نموده و در سطح بین المللی نیز عنصری نامطلوب بشمار می روند که می توانند صلح و امنیت جهانی را تهدید نمایند. فساد مانع از تلاش برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره می شود و نظام مردم سالاری و حاکمیت قانون را تضعیف می کند و در نهایت منجر به نقض حقوق بشر، تحریف بازار، نابودی کیفیت زندگی شده و اجازه می دهد تا جرایم سازمان یافته، تروریسم و تهدیدات دیگر؛ امنیت انسانی را به مخاطره بیندازند. فساد از سویی موجب کند شدن فرایند تحقق توسعه اقتصادی و از سویی دیگر موجب تضعیف و بی ثباتی دولتها می شود. رشوه خواری برجسته ترین نماد فساد در فضای افکار عمومی یک کشور است که می تواند موجبات دلسردی جامعه و همچنین توقف سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد؛ از این رو ریشه کن کردن فساد در عالی ترین سطح، یعنی صاحبان قدرت، سرمایه و فعالان سیاسی و اقتصادی نیازمند عزمی همگانی است که پاسخگویی مسئولان و حاکمان نسبت به نحوه عملکرد و مدیریتشان بر اموال عمومی را اجتناب ناپذیر می نماید.
 "موسسه بین المللی دیدبان عدالت" بر این باور است که مبارزه با فساد در راستای از بین بردن تبعیض و برپایی عدالت، جوانه های امید را در دل جوامع زنده خواهد کرد که تحقق این مهم، نیازمند  بالا بردن سطح آگاهی های عمومی از حقوقشان است که در این بین سازمان های غیر دولتی وظیفه ای مهم در ترویج، دانش افزایی و توانمندسازی فعالان اجتماعی و نهادهای مردمی برای جلوگیری و مبارزه با فساد بر عهده دارند. ما نیز بر آنیم تا تلاش مؤثر خود را در مسیر بسیج ظرفیتهای عمومی و مردمی در جهت مبارزه با فساد و تحقق عدالت پایدار مبذول داریم. موسسه ضمن گرامیداشت روز 18 آذرماه (9 دسامبر) که سازمان ملل متحد آن را روز بین المللی مبارزه با فساد نامگذاری کرده؛ ابراز امیدواری می نماید تا سال آینده شاهد تنزل شاخص فساد در تمامی جوامع بشری و در تمامی زمینه ها باشیم.

18 آذر 1392 - تهران
9 دسامبر2013
6 صفر 1435