بیانیه موسسه بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی عدالت کیفری بین المللی

موسسه بین المللی دیدبان عدالت با توجه به رویکرد اصلی معاهده 1998 رم مبنی بر پاسخگویی به ندای قربانیان بر مبنای عدالت بر این اعتقاد است که اجرای عدالت ، مجری عادل می خواهد و تحقق آن مشروط به پرهیز از هرگونه تبعیض، جانبداری،

ملاحظه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... می باشد.

 

تبعیض، ظلم، نابرابری، نژادپرستی، بی عدالتی و ... از جمله مفاهیمی است که امروزه بیش از پیش جهان را متوجه خود ساخته و جامعه بشری را متأثر ساخته است. تنها با دادرسی، رسیدگی و مجازات عادلانه بانیان ، آمران و مباشران هرگونه ظلم و بی عدالتی فارغ از قدرت و ثروت و جایگاه اجتماعی، سیاسی و بین المللی آنها می توان جامعه جهانی را نسبت به تحقق نسبی عدالت امیدوار نموده و جوانه ی امید را در دل ملتهای ستمدیده و مظلوم نسبت به احقاق حقوق از دست رفته و پایمال شده شان رویاند.
موسسه بین المللی دیدبان عدالت با توجه به رویکرد اصلی معاهده 1998 رم مبنی بر پاسخگویی به ندای قربانیان بر مبنای عدالت بر این اعتقاد است که اجرای عدالت ، مجری عادل می خواهد و تحقق آن مشروط به پرهیز از هرگونه تبعیض، جانبداری،
ملاحظه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... می باشد.
در عرصه بین المللی، این سازمان های بین المللی هستند که می بایست در جهت تحقق عدالت کیفری گامهای مؤثرتر و
مستحکم تری را برداشته و زمینه شکل گیری یک اراده جهانی برای مقابله با مظاهر ظلم ، تبعیض و بی عدالتی را فراهم آورند.
سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین نهاد بین المللی که به منظور همبستگی ملل و ایجاد صلح پایدار بنیان نهاده شد و
دیوان بین الملل کیفری به عنوان سازمانی حقوقی و بین المللی که بر اساس ماده 5 اساسنامه رم رسیدگی به جرائم جنگی،
نسل کشی (ژنوساید)، جنایت علیه بشریت را به عنوان صلاحیتهای ذاتی و تأسیسی خویش اعلام نموده است چرا در برابر
کشتار جمعی مسلمانان میانمار اقدام عملی مؤثری از خود به نمایش نگذاشته است؟ اگر چنانچه در مواردی چون بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی و یا قتل عام هزاران زن و کودک در بوسنی و هرزگوین و یا قتل عام انسانهای بی گناه در قانا و یا کشتار روزانه مردان، زنان و کودکان فلسطینی به دست نظامیان و شهرک نشینان اسرائیل اقدام مؤثری را به انجام رسانیده بود، ناقضین عدالت و مرتکبین جرائم علیه بشریت سایه سنگین محاکمه ، مجازات و کیفر اقدامات خویش را بر سر خود حس
می نمودند، زخمهای ناشی از این جنایات بر پیکره جامعه بشری کمی التیام می یافت.
موسسه بین المللی دیدبان عدالت در این راستا ضمن تاکید بر لزوم تسری عدالت کیفری بین المللی به تمامی افراد حقیقی و حقوقی که عدالت را نقض نموده و مرتکب ظلم و جنایت علیه بشریت شده اند و مجازات بدون ملاحظه و مسامحه آنان، معتقد است با فعال شدن بیش از پیش سازمانهای غیر دولتی در عرصه بین المللی و مطالبه عدالت کیفری در نهادهای مسئول و صلاحیت دار بین المللی می توان به آینده ای امیدوار بود که طی آن عدالت به معنای واقعی آن محقق گردیده و هیچگونه ظلم و بی عدالتی از چنگال تیز قانون و مجازات رهایی نخواهد داشت.