مورد 60- تهیه یخچال

به همت شما خیرین محترم برای یکی از خانواده‌های تحت پوشش موسسه، بدلیل فرسودگی یخچال قبلی‌شان، یک یخچال جدید به قیمت 2 میلیون و 700 هزار تومان تهیه شد.