بیانیه موسسه در محکومیت کشتار میانمار

حق تعیین سرنوشت و زندگی آزاد انسانها با حقوق مدنی و سیاسی،  فارغ از هرگونه ظلم و تبعیض از جمله مولفه های اساسی یک نظم بین المللی است، که مکررا در میثاق نامه های بین المللی در قالب ارزشهای حقوق بشری مبتنی بر کرامت انسان مورد تاکید قرار گرفته است. که البته ریشه این ارزشها، به آموزه های ادیان الهی و توصیه های اخلاقی مبنی بر حسن رفتار با همه انسانها باز می گردد. 
با این حال بروز فجایعی از قبیل؛ تجاوز، نسل کشی و...  متاسفانه از واقعیت های بین المللی است که صلح و حقوق بشر را تهدید می کند. به ویژه اینکه در نظام بین الملل قدرت محور کنونی، سازوکارهای مناسبی برای جلوگیری از تعدی به حقوق انسانها دیده نشده است. به ویژه جنایات و نسل کشی سازمان یافته و آواره گی مردم مسلمان در میانمار، از جمله مواردی است که نقطه ای شکست خورده در نظم بین الملل کنونی محسوب می گردد. 
در حالیکه این روزها مسلمانان در سراسر جهان، در سنت حج ابراهیمی، بندگی خداوند و احترام به مقام انسان را تمرین می کنند، در ادامه جنایتی چندین ساله، مسلمانان روهینگا به قتل رسیده و مورد غارت و تجاوز قرار می گیرند.
موسسه  بین المللی دیدبان عدالت، ضمن محکومیت این جنایات، این موضوع را نقطه عزیمتی برای همه صلح دوستان و عدالت یاران در سراسر جهان میداند که باید بر اساس آن مناسبات ظالمانه ساختاری در نظام بین الملل را مورد پرسش قرار داده و تلاشهای مدنی خود را برای ساخت نظمی جدید مبتنی بر عدالت، صلح و کرامت انسانی متمرکز سازند. 
موسسه بین المللی دیدبان عدالت از تمامی سازمان های مردم نهاد درخواست می کند تا این مبارزه مدنی در محکومیت نسل کشی سازمان یافته در میانمار را برای بیدار سازی دولت ها و سازمان های بین المللی و نهادهای رسمی حقوق بشری تداوم ببخشند.
چهارشنبه 15 شهریور 1396 برابر با 15 ذی الحجه 1438 مصادف با 6 سپتامبر 2017

موسسه بین المللی دیدبان عدالت