عملکرد مطلوبی در توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد نداریم

رئیس دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد میراث فرهنگی کشور گفت: در حوزه توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد فعال در بخش‌های مختلف عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم.

حسن میرزایی عصر چهارشنبه در همایش توانمندسازی تشکل های مردم نهاد در اردبیل اضافه کرد: حمایت از تشکل های مردم نهاد در راستای توسعه خدمات ضروری است.

وی با تاکید به اینکه دولت باید یاریگر تشکل های مردم نهاد باشد، اضافه کرد: حمایت دولتی از این تشکل ها باید در راستای ارتقا کمی و کیفی خدمات پیگیری شود.

رئیس دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی در عین حال حمایت از برنامه های دولت از سوی تشکل های مردم نهاد را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: تشکل ها باید به سمتی حرکت کنند که یاریگر برنامه های دولت باشند.

وی همچنین خواستار توجه به شبکه سازی تشکل های مردم نهاد شد و این امر را در تاثیرگذاری بیشتر فعالیت های تشکل ها و توسعه خدمات سازمانی موثر دانست.

میرزایی با اشاره به گستردگی خدمات سازمان میراث فرهنگی کشور، از حمایت این سازمان از تشکل های مردم نهاد خبر داد و تاکید کرد که بی شک تداوم آن اثرات سازنده ای در حوزه های مرتبط به دنبال خواهد داشت.

 

گفتنی است سومین همایش توانمندسازی تشکل های مردم نهاد با حضور استان های منطقه سه کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، گیلان، زنجان و اردبیل برگزار شد.

منبع: مهر