آخرین رویدادها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت در محکومیت کشتار مسلمانان میانمار

انتشار اخبار مربوط به کشتار گسترده مسلمانان روهینگا و جنایات فجیع علیه آنان در کشور میانمار (برمه) در نظمی که جهان، ادعای تبدیل حقوق بشر را به یک الزام بنیادی و غیر قابل انحراف دارد

انتشار اخبار مربوط به کشتار گسترده مسلمانان روهینگا و جنایات فجیع علیه آنان در کشور میانمار (برمه) در نظمی که جهان، ادعای تبدیل حقوق بشر را به یک الزام بنیادی و غیر قابل انحراف دارد و در حالی که قطعی ترین وظیفه سازمان ملل و دو نهاد شورای امنیت و شورای حقوق بشر صیانت از امنیت، برقراری صلح و دفاع از حقوق بشر است، نگرانی وسیعی را در میان آزادگان جهان خصوصاً مسلمانان و رهروان طریق عدالت برانگیخته است.

مسلمانان میانمار در طول 3 دهه گذشته با موارد نقض حقوق بشر از جمله پاکسازی نژادی، قتل ، تجاوز و کوچ اجباری از سوی نیروهای امنیتی میانمار و گروه‌های افراطی بودایی روبرو بوده اند. وظیفه ی بین المللی همه نهادهای مردمی و دولتی در شرایط ناکارآمدی مجامع بین المللی، اقدام عاجل علیه جنایات فجیع و نسل کشی دولتی در میانمار و تلاش برای تشکیل دادگاه بین المللی کیفری بر علیه میانمار و گروه­های افراطی بودایی است.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت به عنوان یک سازمان مردمی و غیر دولتی که برقراری عدالت و مقابله با مظاهر ظلم، تبعیض و بی­عدالتی را سرلوحه فعالیت خویش قرار داده است ضمن محکوم کردن و ابراز تأسف از جنایات صورت گرفته نسبت به اقلیت مسلمان میانمار ـ که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت قلمداد می‌شود ـ و رفتارهای دوگانه و سیاسی برخی دولت­ها، اعلام می­دارد:

حق حیات که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی از بنیادی ترین حقوق بشر می باشد  امروز به صورت گسترده و به سادگی در کشور میانمار از مسلمانان در سایه رفتارهای سیاسی و استانداردهای دوگانه حقوق بشری سلب می گردد. در حالی که صریحاً در اعلامیه­ها بیان شده است که هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌های برشمرده در آن، برخوردار است.

بنابراین ادعای واهی و غیر قانونی شهروند نبودن مسلمانان میانمار، برای قتل عام ایشان به هیچ وجه پذیرفته نیست چرا که حق حیات فارغ از ملیت و خاک برای تمام افراد بشریت پذیرفته شده است.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت در عین حال، بار دیگر نسبت به فرهنگ کریه و ضدانسانی اسلام ستیزی که سرمنشأ آن در کشورهای غربی است هشدار داده و خواستار تدابیری آنی از سوی ملت­های مسلمان و دولت­های اسلامی در جهت پایان دادن به این برخوردهای تبعیض آمیز نسبت به مسلمانان در اقصی نقاط جهان است.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت در محکومیت کشتار مسلمانان میانمار

انتشار اخبار مربوط به کشتار گسترده مسلمانان روهینگا و جنایات فجیع علیه آنان در کشور میانمار (برمه) در نظمی که جهان، ادعای تبدیل حقوق بشر را به یک الزام بنیادی و غیر قابل انحراف دارد

انتشار اخبار مربوط به کشتار گسترده مسلمانان روهینگا و جنایات فجیع علیه آنان در کشور میانمار (برمه) در نظمی که جهان، ادعای تبدیل حقوق بشر را به یک الزام بنیادی و غیر قابل انحراف دارد و در حالی که قطعی ترین وظیفه سازمان ملل و دو نهاد شورای امنیت و شورای حقوق بشر صیانت از امنیت، برقراری صلح و دفاع از حقوق بشر است، نگرانی وسیعی را در میان آزادگان جهان خصوصاً مسلمانان و رهروان طریق عدالت برانگیخته است.

مسلمانان میانمار در طول 3 دهه گذشته با موارد نقض حقوق بشر از جمله پاکسازی نژادی، قتل ، تجاوز و کوچ اجباری از سوی نیروهای امنیتی میانمار و گروه‌های افراطی بودایی روبرو بوده اند. وظیفه ی بین المللی همه نهادهای مردمی و دولتی در شرایط ناکارآمدی مجامع بین المللی، اقدام عاجل علیه جنایات فجیع و نسل کشی دولتی در میانمار و تلاش برای تشکیل دادگاه بین المللی کیفری بر علیه میانمار و گروه­های افراطی بودایی است.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت به عنوان یک سازمان مردمی و غیر دولتی که برقراری عدالت و مقابله با مظاهر ظلم، تبعیض و بی­عدالتی را سرلوحه فعالیت خویش قرار داده است ضمن محکوم کردن و ابراز تأسف از جنایات صورت گرفته نسبت به اقلیت مسلمان میانمار ـ که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت قلمداد می‌شود ـ و رفتارهای دوگانه و سیاسی برخی دولت­ها، اعلام می­دارد:

حق حیات که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی از بنیادی ترین حقوق بشر می باشد  امروز به صورت گسترده و به سادگی در کشور میانمار از مسلمانان در سایه رفتارهای سیاسی و استانداردهای دوگانه حقوق بشری سلب می گردد. در حالی که صریحاً در اعلامیه­ها بیان شده است که هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌های برشمرده در آن، برخوردار است.

بنابراین ادعای واهی و غیر قانونی شهروند نبودن مسلمانان میانمار، برای قتل عام ایشان به هیچ وجه پذیرفته نیست چرا که حق حیات فارغ از ملیت و خاک برای تمام افراد بشریت پذیرفته شده است.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت در عین حال، بار دیگر نسبت به فرهنگ کریه و ضدانسانی اسلام ستیزی که سرمنشأ آن در کشورهای غربی است هشدار داده و خواستار تدابیری آنی از سوی ملت­های مسلمان و دولت­های اسلامی در جهت پایان دادن به این برخوردهای تبعیض آمیز نسبت به مسلمانان در اقصی نقاط جهان است.