آخرین رویدادها

دکتر مرادی تبیین کرد: جلوگیری از ایجاد موج جدید آوارگان از علل تهاجم نظامی ترکیه به شمال سوریه

مشاور علمی انجمن بین المللی دیدبان عدالت: ترکیه به بهانه مبارزه با داعش و همچنین جلوگیری از ایجاد موج آورگان و کمک های انسان دوستانه، حمله نظامی به داعش در جرابلس را اغاز کرد تا بتواند این شهر را به تروریست های ارتش آزاد بسپارد.

دکتر عبدالله مرادی از مشاوران علمی انجمن بین المللی دیدبان عدالت در برنامه زنده شبکه خبر به تبیین علل و پیامدهای تهاجم نظامی ترکیه به شمال سوریه پرداخت.

وی با بیان اینکه  ترکیه از اغاز بحران سوریه، نسبت به قدرت گیری گروههای کردی در شمال سوریه و ارتباط سازمانی آنان با پ.ک .ک احساس تهدید داشت. به همین جهت از داعش در تهاجم به مناطق کردی حمایت میکرد که مهمترین انها نبرد کوبانی بود. اما در ماههای اخیر کردها، با حمایت هوایی و کمک تسلیحاتی امریکا در بسیاری مناطق دست بالا را بدست آورده اند، به نوعی که در آستانه تسلط بر یک جغرافیایی بهم پیوسته از سه منطقه کردی در شمال سوریه هستند.

مرادی در ادامه خاطر نشان ساخت: تحولات اخیر به گونه ای که کردها در صورت دست یابی به شهر جرابلس که تحت اشغال داعش بود، می توانستند اهداف جغرافیایی خود را تحقق بخشند که این به معنای اغاز فرایند تجزیه سرزمینی سوریه بود که می تواند به ترکیه هم تسری یابد. به همین جهت ترکیه به بهانه مبارزه با داعش و همچنین جلوگیری از ایجاد موج آورگان و کمک های انسان دوستانه،  حمله نظامی به داعش در جرابلس را اغاز کرد تا بتواند این شهر را به تروریست های ارتش آزاد بسپارد. چرا که از منظر ترکیه حضور ارتش آزاد در این منطقه و حمایت نظامی ترکیه, مانع از اتصال سرزمینی عفرین, به دو منطقه دیگر کردب یعنی جزیره و کوبانی میشود.

این رویکرد مبتنی بر عدم اعتماد ترکیه به امریکا به جهت حمایت این کشور از کردها و نشان دهنده تحولی در نگرش منطقه ای ترکیه است. چرا که همزمان اعلام گردید, ترکیه موافقت دولت سوریه را برای این موضوع جلب کرده است. همچنین اخباری نیز مبنی بر موافقت ترکیه برای دراختیار نهادن پایگاه اینجرلیک به روسیه برای عملیات هوایی ضدتروریسم در سوریه در استانه سفر هفته اتی پوتین به انکارا منتشر شده است.

مشاور علمی انجمن بین المللی دیدبان عدالت در انتها خاطر نشان ساخت: همه اینها نشان دهنده ایجاد زمینه های مهم در تغییر نگرش راهبردی ترکیه در منطقه و نزدیکی هر چه بیشتر به ایران و روسیه دارد. موضوعی که به تحولات داخلی ترکیه پسا کودتا و ابهامات موجود در این کشور درباره نقش احتمالی امریکا در کودتای نافرجام ماه گذشته نیز ارتباط دارد.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

دکتر مرادی تبیین کرد: جلوگیری از ایجاد موج جدید آوارگان از علل تهاجم نظامی ترکیه به شمال سوریه

مشاور علمی انجمن بین المللی دیدبان عدالت: ترکیه به بهانه مبارزه با داعش و همچنین جلوگیری از ایجاد موج آورگان و کمک های انسان دوستانه، حمله نظامی به داعش در جرابلس را اغاز کرد تا بتواند این شهر را به تروریست های ارتش آزاد بسپارد.

دکتر عبدالله مرادی از مشاوران علمی انجمن بین المللی دیدبان عدالت در برنامه زنده شبکه خبر به تبیین علل و پیامدهای تهاجم نظامی ترکیه به شمال سوریه پرداخت.

وی با بیان اینکه  ترکیه از اغاز بحران سوریه، نسبت به قدرت گیری گروههای کردی در شمال سوریه و ارتباط سازمانی آنان با پ.ک .ک احساس تهدید داشت. به همین جهت از داعش در تهاجم به مناطق کردی حمایت میکرد که مهمترین انها نبرد کوبانی بود. اما در ماههای اخیر کردها، با حمایت هوایی و کمک تسلیحاتی امریکا در بسیاری مناطق دست بالا را بدست آورده اند، به نوعی که در آستانه تسلط بر یک جغرافیایی بهم پیوسته از سه منطقه کردی در شمال سوریه هستند.

مرادی در ادامه خاطر نشان ساخت: تحولات اخیر به گونه ای که کردها در صورت دست یابی به شهر جرابلس که تحت اشغال داعش بود، می توانستند اهداف جغرافیایی خود را تحقق بخشند که این به معنای اغاز فرایند تجزیه سرزمینی سوریه بود که می تواند به ترکیه هم تسری یابد. به همین جهت ترکیه به بهانه مبارزه با داعش و همچنین جلوگیری از ایجاد موج آورگان و کمک های انسان دوستانه،  حمله نظامی به داعش در جرابلس را اغاز کرد تا بتواند این شهر را به تروریست های ارتش آزاد بسپارد. چرا که از منظر ترکیه حضور ارتش آزاد در این منطقه و حمایت نظامی ترکیه, مانع از اتصال سرزمینی عفرین, به دو منطقه دیگر کردب یعنی جزیره و کوبانی میشود.

این رویکرد مبتنی بر عدم اعتماد ترکیه به امریکا به جهت حمایت این کشور از کردها و نشان دهنده تحولی در نگرش منطقه ای ترکیه است. چرا که همزمان اعلام گردید, ترکیه موافقت دولت سوریه را برای این موضوع جلب کرده است. همچنین اخباری نیز مبنی بر موافقت ترکیه برای دراختیار نهادن پایگاه اینجرلیک به روسیه برای عملیات هوایی ضدتروریسم در سوریه در استانه سفر هفته اتی پوتین به انکارا منتشر شده است.

مشاور علمی انجمن بین المللی دیدبان عدالت در انتها خاطر نشان ساخت: همه اینها نشان دهنده ایجاد زمینه های مهم در تغییر نگرش راهبردی ترکیه در منطقه و نزدیکی هر چه بیشتر به ایران و روسیه دارد. موضوعی که به تحولات داخلی ترکیه پسا کودتا و ابهامات موجود در این کشور درباره نقش احتمالی امریکا در کودتای نافرجام ماه گذشته نیز ارتباط دارد.