آخرین رویدادها

گروه های حقوق بشری خواستار شدند: عربستان دوباره در فهرست سياه قرار گيرد

بيست گروه حقوق بشری با اشاره به شواهد فراوان کشتار کودکان در يمن توسط ائتلاف (متجاوز) سعودي از بان کي‌مون دبيرکل سازمان ملل خواستند نام ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي را دوباره در فهرست سياه ناقضان حقوق کودکان قرار دهد.

يست گروه حقوق بشر از بان کي مون خواستند ائتلاف متجاوز سعودي را دوباره در فهرست سياه قرار دهد؛ گروه هاي مختلف حقوق بشري با اشاره به شواهد فراوان کشتار کودکان در يمن توسط ائتلاف (متجاوز) سعودي از بان کي‌مون دبيرکل سازمان ملل خواستند نام ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي را دوباره در فهرست سياه ناقضان حقوق کودکان قرار دهد.
سازمان ملل نام اين ائتلاف را روز دوشنبه از فهرست سياه ناقضان حقوق کودکان خارج کرد.
منابع ديپلماتيک روز سه‌شنبه گفتند عربستان سعودي يکي از کمک‌کندگان اصلي مالي به سازمان ملل متحد است که تهديد کرده بود در صورت خط نخوردن نام اين ائتلاف از اين فهرست، کمک مالي به سازمان ملل را قطع خواهد کرد.
عربستان سعودي مدعي است که چنين تهديدي را مطرح نکرده است. اين نامه را که روز چهارشنبه ارسال شد، گروه‌هايي چون ديده‌بان حقوق بشر، عفو بين‌الملل و آکسفام امضا کرده اند.نويسندگان اين نامه از بان کي‌مون که آخر سال جاري ميلادي دوران سمتش پايان مي‌پذيرد انتقاد کرده و گفته‌اند وي تسليم خواسته‌هاي عربستان سعودي شده و کارنامه خود را لکه‌دار کرده است.
اين گروه‌ها اعلاام کردند «اگر ائتلاف سعودي مي‌خواهد از اين فهرست حذف شود، بايد کشتن کودکان و بمباران مدارس و بيمارستان‌هاي يمن را متوقف کند و حال آنکه اين جرايم موجب درج نام اين ائتلاف در اين فهرست شده بود.»
گزارش سازمان ملل که پنج‌شنبه گذشته منتشر شد اعلام کرد ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي در 60 درصد از موارد کشتار کودکان در سال گذشته در يمن مقصر است. اين گزارش افزود 510 کودک يمني در سال گذشته کشته و 667 نفر زخمي شده‌اند و نيمي از حملات عليه مدارس و بيمارستان‌ها صورت گرفته است.
گروه هاي حقوق بشر در اين نامه نوشتند «در مسئوليت ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي در نقض جدي حقوق کودکان در بسياري از اين حملات هيچ ترديدي نيست. شواهد تخلفات جدي ائتلاف سعودي عليه کودکان در يمن بسيار فراوان است.»عبدالله المعلمي، سفير عربستان سعودي در سازمان ملل متحد ارقام منتشرشده از سوي سازمان ملل را «بسيار مبالغه‌آميز» خوانده است.
اين گروه‌هاي حقوق بشري افزودند تصميم بان کي‌مون به حذف نام ائتلاف سعودي از فهرست سياه ناقضان حقوق کودکان موجب تضعيف «ابزاري ارزشمند در تلاش‌ها براي کنترل نقض جدي حقوق کودکان در نبردهاي مسلحانه» است.
آنها اعلام کردند «اين فهرست به طرف‌هاي نبردهاي مسلحانه فشار مي‌آورد تا به قانون بين‌المللي پايبند بمانند. بيش از 20 کشور و گروه مسلح براي بيرون‌آمدن از اين فهرست، برنامه اقدامات سازمان ملل متحد را امضا کرده و براي پايان‌دادن به تخلفات عليه کودکان اقدام کرده‌اند.»

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

گروه های حقوق بشری خواستار شدند: عربستان دوباره در فهرست سياه قرار گيرد

بيست گروه حقوق بشری با اشاره به شواهد فراوان کشتار کودکان در يمن توسط ائتلاف (متجاوز) سعودي از بان کي‌مون دبيرکل سازمان ملل خواستند نام ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي را دوباره در فهرست سياه ناقضان حقوق کودکان قرار دهد.

يست گروه حقوق بشر از بان کي مون خواستند ائتلاف متجاوز سعودي را دوباره در فهرست سياه قرار دهد؛ گروه هاي مختلف حقوق بشري با اشاره به شواهد فراوان کشتار کودکان در يمن توسط ائتلاف (متجاوز) سعودي از بان کي‌مون دبيرکل سازمان ملل خواستند نام ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي را دوباره در فهرست سياه ناقضان حقوق کودکان قرار دهد.
سازمان ملل نام اين ائتلاف را روز دوشنبه از فهرست سياه ناقضان حقوق کودکان خارج کرد.
منابع ديپلماتيک روز سه‌شنبه گفتند عربستان سعودي يکي از کمک‌کندگان اصلي مالي به سازمان ملل متحد است که تهديد کرده بود در صورت خط نخوردن نام اين ائتلاف از اين فهرست، کمک مالي به سازمان ملل را قطع خواهد کرد.
عربستان سعودي مدعي است که چنين تهديدي را مطرح نکرده است. اين نامه را که روز چهارشنبه ارسال شد، گروه‌هايي چون ديده‌بان حقوق بشر، عفو بين‌الملل و آکسفام امضا کرده اند.نويسندگان اين نامه از بان کي‌مون که آخر سال جاري ميلادي دوران سمتش پايان مي‌پذيرد انتقاد کرده و گفته‌اند وي تسليم خواسته‌هاي عربستان سعودي شده و کارنامه خود را لکه‌دار کرده است.
اين گروه‌ها اعلاام کردند «اگر ائتلاف سعودي مي‌خواهد از اين فهرست حذف شود، بايد کشتن کودکان و بمباران مدارس و بيمارستان‌هاي يمن را متوقف کند و حال آنکه اين جرايم موجب درج نام اين ائتلاف در اين فهرست شده بود.»
گزارش سازمان ملل که پنج‌شنبه گذشته منتشر شد اعلام کرد ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي در 60 درصد از موارد کشتار کودکان در سال گذشته در يمن مقصر است. اين گزارش افزود 510 کودک يمني در سال گذشته کشته و 667 نفر زخمي شده‌اند و نيمي از حملات عليه مدارس و بيمارستان‌ها صورت گرفته است.
گروه هاي حقوق بشر در اين نامه نوشتند «در مسئوليت ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي در نقض جدي حقوق کودکان در بسياري از اين حملات هيچ ترديدي نيست. شواهد تخلفات جدي ائتلاف سعودي عليه کودکان در يمن بسيار فراوان است.»عبدالله المعلمي، سفير عربستان سعودي در سازمان ملل متحد ارقام منتشرشده از سوي سازمان ملل را «بسيار مبالغه‌آميز» خوانده است.
اين گروه‌هاي حقوق بشري افزودند تصميم بان کي‌مون به حذف نام ائتلاف سعودي از فهرست سياه ناقضان حقوق کودکان موجب تضعيف «ابزاري ارزشمند در تلاش‌ها براي کنترل نقض جدي حقوق کودکان در نبردهاي مسلحانه» است.
آنها اعلام کردند «اين فهرست به طرف‌هاي نبردهاي مسلحانه فشار مي‌آورد تا به قانون بين‌المللي پايبند بمانند. بيش از 20 کشور و گروه مسلح براي بيرون‌آمدن از اين فهرست، برنامه اقدامات سازمان ملل متحد را امضا کرده و براي پايان‌دادن به تخلفات عليه کودکان اقدام کرده‌اند.»