آخرین رویدادها

دیده بان حقوق بشر: حرف سازمان ملل دیگر اعتباری ندارد

مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر: اگر بان کی مون بگذارد پول عربستان او را ساکت کند، دیگر حرف سازمان ملل چه اعتباری در دفاع از کشورهای فقیر دارد.

کنت روت مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در صفحه توییتر خود با انتشار عکسی از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که دهانش با پول عربستان سعودی بسته شده است نوشت:« اگر بان کی مون بگذارد پول عربستان او را ساکت کند، دیگر حرف سازمان ملل چه اعتباری در دفاع از کشورهای فقیر دارد؟

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

دیده بان حقوق بشر: حرف سازمان ملل دیگر اعتباری ندارد

مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر: اگر بان کی مون بگذارد پول عربستان او را ساکت کند، دیگر حرف سازمان ملل چه اعتباری در دفاع از کشورهای فقیر دارد.

کنت روت مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در صفحه توییتر خود با انتشار عکسی از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که دهانش با پول عربستان سعودی بسته شده است نوشت:« اگر بان کی مون بگذارد پول عربستان او را ساکت کند، دیگر حرف سازمان ملل چه اعتباری در دفاع از کشورهای فقیر دارد؟