آخرین رویدادها

همایش کودکان کار با همکاری انجمن بین المللی دید بان عدالت، مدرسه صبح رویش و دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

پدیده آسیب های اجتماعی در کوتاه زمان شکل نگرفته و مدت زیادی طی شده تا آسیب ها به این سطح رسیده اند لذا برای درمان آن ها باید صبر و حوصله داشت و با یک سری اقدامات سنجیده و سازمان یافته عمل کرد

همایش کودکان کار که با همکاری انجمن علمی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تشکیل شد، با تلاوت آیاتی از قران مجید آغاز شد. پس از اعلام برنامه توسط مجری، آقای دکتر آسا، مدیر عامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت سخنرانی کردند.

 وی پس از توضیحات مختصری درباره فعالیت های انجمن افزود: در رابطه با آسیب های اجتماعی، انجمن در گام اول فعایت خود را به صورت تحقیقات و مطالعات میدانی شروع کرد  و در گام بعدی به صورت عملی وارد آسیب های اجتماعی شد، بدین سبب گروه مشاوران و روانشناسان انجمن شکل گرفت و این گروه در مدرسه کودکان کار صبح رویش فعالیت های روانشناسی و مشاوره ای خودش را شروع کرد.

 ایشان با تاکید بر این موضوع که پدیده آسیب های اجتماعی در کوتاه زمان شکل نگرفته و مدت زیادی طی شده تا آسیب ها به این سطح رسیده اند بیان کرد: برای درمان آسیب های اجتماعی باید صبر و حوصله داشت و با یک سری اقدامات سنجیده و سازمان یافته عمل کرد لذا می توان حوزه ی آسیب های اجتماعی را به سه مرحله تقسیم کرد: مرحله اول، شناسایی آسیب ها، مرحله دوم، طبقه بندی آسیب ها و مرحله سوم، آموزش، آگاهی بخشی، درمان و توانمند سازی افراد آسیب دیده. 

پس از ایشان خانم دکتر کلانتر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، درباره کودکان کار به سخنرانی پرداختند. ایشان با بیان این مطلب که دو نوع نگاه به این کودکان می توانیم داشته باشیم نگاه خصمانه و نگاه ترحم آمیز، در رابطه با مشکلات کودکان کار اینگونه گفتند: مشکلاتی که کودکان کار با آن دست به گریبان هستند عبارتند از: مشکلات بهداشتی(از جمله بیماری های هپاتیت، ایدز، قارچ و بیماری های پوستی )، مشکلات عاطفی و ... .

وی در این رابطه تاکید کرد با این کودکان طوری باید کار شود که عواطف خود را بشناسند و بتوانند آن را تنظیم کنند و خودپنداره منفی شان تبدیل به خودپنداره مثبت شود.

سپس آقای داودی مدیر مدرسه کودکان کار صبح رویش سخنرانی کردند. وی گفت: مدرسه صبح رویش سه دسته دانش آموز دارد: دسته اول فیوجی ها (غربتی ها) می باشند که پیشرفت برای آن ها مهم نمی باشد و در خانواده هایی هستند که خیلی بر مبنای شئون انسانی رفتار نمی شود، دسته دوم اتباع می باشند که به دلیل نداشتن مدارک هویتی در این مدرسه می باشند، آن ها میل زیادی به پیشرفت و تحصیل دارند و اصولا همین میل به پیشرفت عمده، دلیل اصلی مهاجرت آن ها می باشد و دسته سوم دانش آموزانی هستند به دلایل مختلف از تحصیل جامانده اند.

 همچنین ایشان درباره ی طرح نامه اجرایی مدرسه و اقداماتی که تاکنون در مدرسه صورت گرفته صحبت کردند.

درآخر گروه مشاوران انجمن بین المللی دیدبان عدالت درباره فعالیت های خودشان در مدرسه صبح رویش توضیحاتی را ارائه دادند. خانم افشاری مشاور مدرسه صبح رویش، کلیاتی را درباره مسائلی که در مدرسه با آنها روبرو هستند را بیان کردند و اظهار امیدواری کردند که با کمک گروه مشاوره انجمن این مسائل را حل کنند؛ خانم موسوی عضو گروه مشاوره انجمن تاکید کردند که استعداد تعدادی از دانش آموزان بررسی شده، و هدفمان این است که با استفاده از آموزش مهارت های لازم، دانش آموزان را از تکدی گری به سمت کارآفرینی سوق دهیم، و در آخر خانم مسعودی و آقای تجن جاری درباره ی نقش بازی و بازی درمانی با کودکان کار وکارهای گروهی توضیحاتی را بیان کردند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

همایش کودکان کار با همکاری انجمن بین المللی دید بان عدالت، مدرسه صبح رویش و دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

پدیده آسیب های اجتماعی در کوتاه زمان شکل نگرفته و مدت زیادی طی شده تا آسیب ها به این سطح رسیده اند لذا برای درمان آن ها باید صبر و حوصله داشت و با یک سری اقدامات سنجیده و سازمان یافته عمل کرد

همایش کودکان کار که با همکاری انجمن علمی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تشکیل شد، با تلاوت آیاتی از قران مجید آغاز شد. پس از اعلام برنامه توسط مجری، آقای دکتر آسا، مدیر عامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت سخنرانی کردند.

 وی پس از توضیحات مختصری درباره فعالیت های انجمن افزود: در رابطه با آسیب های اجتماعی، انجمن در گام اول فعایت خود را به صورت تحقیقات و مطالعات میدانی شروع کرد  و در گام بعدی به صورت عملی وارد آسیب های اجتماعی شد، بدین سبب گروه مشاوران و روانشناسان انجمن شکل گرفت و این گروه در مدرسه کودکان کار صبح رویش فعالیت های روانشناسی و مشاوره ای خودش را شروع کرد.

 ایشان با تاکید بر این موضوع که پدیده آسیب های اجتماعی در کوتاه زمان شکل نگرفته و مدت زیادی طی شده تا آسیب ها به این سطح رسیده اند بیان کرد: برای درمان آسیب های اجتماعی باید صبر و حوصله داشت و با یک سری اقدامات سنجیده و سازمان یافته عمل کرد لذا می توان حوزه ی آسیب های اجتماعی را به سه مرحله تقسیم کرد: مرحله اول، شناسایی آسیب ها، مرحله دوم، طبقه بندی آسیب ها و مرحله سوم، آموزش، آگاهی بخشی، درمان و توانمند سازی افراد آسیب دیده. 

پس از ایشان خانم دکتر کلانتر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، درباره کودکان کار به سخنرانی پرداختند. ایشان با بیان این مطلب که دو نوع نگاه به این کودکان می توانیم داشته باشیم نگاه خصمانه و نگاه ترحم آمیز، در رابطه با مشکلات کودکان کار اینگونه گفتند: مشکلاتی که کودکان کار با آن دست به گریبان هستند عبارتند از: مشکلات بهداشتی(از جمله بیماری های هپاتیت، ایدز، قارچ و بیماری های پوستی )، مشکلات عاطفی و ... .

وی در این رابطه تاکید کرد با این کودکان طوری باید کار شود که عواطف خود را بشناسند و بتوانند آن را تنظیم کنند و خودپنداره منفی شان تبدیل به خودپنداره مثبت شود.

سپس آقای داودی مدیر مدرسه کودکان کار صبح رویش سخنرانی کردند. وی گفت: مدرسه صبح رویش سه دسته دانش آموز دارد: دسته اول فیوجی ها (غربتی ها) می باشند که پیشرفت برای آن ها مهم نمی باشد و در خانواده هایی هستند که خیلی بر مبنای شئون انسانی رفتار نمی شود، دسته دوم اتباع می باشند که به دلیل نداشتن مدارک هویتی در این مدرسه می باشند، آن ها میل زیادی به پیشرفت و تحصیل دارند و اصولا همین میل به پیشرفت عمده، دلیل اصلی مهاجرت آن ها می باشد و دسته سوم دانش آموزانی هستند به دلایل مختلف از تحصیل جامانده اند.

 همچنین ایشان درباره ی طرح نامه اجرایی مدرسه و اقداماتی که تاکنون در مدرسه صورت گرفته صحبت کردند.

درآخر گروه مشاوران انجمن بین المللی دیدبان عدالت درباره فعالیت های خودشان در مدرسه صبح رویش توضیحاتی را ارائه دادند. خانم افشاری مشاور مدرسه صبح رویش، کلیاتی را درباره مسائلی که در مدرسه با آنها روبرو هستند را بیان کردند و اظهار امیدواری کردند که با کمک گروه مشاوره انجمن این مسائل را حل کنند؛ خانم موسوی عضو گروه مشاوره انجمن تاکید کردند که استعداد تعدادی از دانش آموزان بررسی شده، و هدفمان این است که با استفاده از آموزش مهارت های لازم، دانش آموزان را از تکدی گری به سمت کارآفرینی سوق دهیم، و در آخر خانم مسعودی و آقای تجن جاری درباره ی نقش بازی و بازی درمانی با کودکان کار وکارهای گروهی توضیحاتی را بیان کردند.