آخرین رویدادها

جامعه اسراییلی خواستار خروج کامل از قدس اشغالی

نتایج یک تحقیق از جامعه اسرائیلی نشان می دهد که دو سوم از اسرائیلی ها از خروج کامل ارتش و شهرک نشینان اسرائیلی از قدس شرقی حمایت می کنند.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی میدل ایست مانیتور، نتایج یک  تحقیق از جامعه اسرائیلی که اخیر روزنامه صهیونیستی معاریو منتشر کرده است ،  نشان می دهد که دو سوم از اسرائیلی ها از خروج کامل ارتش و شهرک نشینان اسرائیلی از قدس شرقی حمایت می کنند.

همچنین 29 درصد از جامعه اسرائیلی همچنان خواستار حضور در قدس شرقی هستند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد  که 67 درصد از اسرائیلی ها از نحوه عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد انتفاضه کنونی رضایت ندارند.

در همین حال نتایج  نظر سنجی دیگری که  کانال 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی صورت داده است  حاکی از کاهش شدید محبوبیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در نتیجه آغاز انتفاضه قدس و موج عملیات های مقاومتی با استفاده از سلاح سرد است به طوریکه نتانیاهو تنها از حمایت 15 درصد از صهیونیست ها برخوردار است و 72 درصد از صهیونیست هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، از عملکرد نتانیاهو در مقابله با انتفاضه ابراز نارضایتی کرده اند.

در بخش دگیر نظرسنجی منتشر شده در معاریو، 61 درصد از جامعه اسرائیلی از تحریم اقتصادی فلسطینیان ساکن در مرزهای 1948 حمایت کرده اند.

در بخش امنیتی نیز 65 درصد از فلسطینیان ساکن در اراضی اشغالی 48 زمانی که در شهرک های غیرقانونی اسرائیلی تردد می کنند احساس امنیت ندارند، در طرف مقابل 92 درصد از اسرائیلی ها تاکید کرده اند در شهرهای فلسطینیان به هیچ وجه احساس امنیت نمی کنند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

جامعه اسراییلی خواستار خروج کامل از قدس اشغالی

نتایج یک تحقیق از جامعه اسرائیلی نشان می دهد که دو سوم از اسرائیلی ها از خروج کامل ارتش و شهرک نشینان اسرائیلی از قدس شرقی حمایت می کنند.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی میدل ایست مانیتور، نتایج یک  تحقیق از جامعه اسرائیلی که اخیر روزنامه صهیونیستی معاریو منتشر کرده است ،  نشان می دهد که دو سوم از اسرائیلی ها از خروج کامل ارتش و شهرک نشینان اسرائیلی از قدس شرقی حمایت می کنند.

همچنین 29 درصد از جامعه اسرائیلی همچنان خواستار حضور در قدس شرقی هستند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد  که 67 درصد از اسرائیلی ها از نحوه عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد انتفاضه کنونی رضایت ندارند.

در همین حال نتایج  نظر سنجی دیگری که  کانال 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی صورت داده است  حاکی از کاهش شدید محبوبیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در نتیجه آغاز انتفاضه قدس و موج عملیات های مقاومتی با استفاده از سلاح سرد است به طوریکه نتانیاهو تنها از حمایت 15 درصد از صهیونیست ها برخوردار است و 72 درصد از صهیونیست هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، از عملکرد نتانیاهو در مقابله با انتفاضه ابراز نارضایتی کرده اند.

در بخش دگیر نظرسنجی منتشر شده در معاریو، 61 درصد از جامعه اسرائیلی از تحریم اقتصادی فلسطینیان ساکن در مرزهای 1948 حمایت کرده اند.

در بخش امنیتی نیز 65 درصد از فلسطینیان ساکن در اراضی اشغالی 48 زمانی که در شهرک های غیرقانونی اسرائیلی تردد می کنند احساس امنیت ندارند، در طرف مقابل 92 درصد از اسرائیلی ها تاکید کرده اند در شهرهای فلسطینیان به هیچ وجه احساس امنیت نمی کنند.