آخرین رویدادها

نقش صنعت هسته ای در آینده پیشرفت عدالت محور

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی پیرامون برنامه هسته ای ایران و تصمیمات تیم مذاکره کننده نشست علمی «نقش صنعت هسته ای در آینده پیشرفت عدالت محور» را برگزار می نماید

نشست علمی«نقش صنعت هسته ای در آینده پیشرفت عدالت محور» با حضور دکتر دهشیار و دکتر دهقانی فیروزآبادی اساتید روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر زهره وند عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای و دکتر عسگرخانی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 این نشست که در روز یکشنبه 3 خرداد 94 از ساعت 13:30 در تالار دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزارمی شود پیرامون سه محور عدالت در سیاست بین الملل و برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، نقش فناوری هسته ای در آینده برای پیشرفت عدالت محور و بررسی عادلانه بودن حفظ ساختار تحریم ها و بازرسی های بی سابقه می باشد.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

نقش صنعت هسته ای در آینده پیشرفت عدالت محور

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی پیرامون برنامه هسته ای ایران و تصمیمات تیم مذاکره کننده نشست علمی «نقش صنعت هسته ای در آینده پیشرفت عدالت محور» را برگزار می نماید

نشست علمی«نقش صنعت هسته ای در آینده پیشرفت عدالت محور» با حضور دکتر دهشیار و دکتر دهقانی فیروزآبادی اساتید روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر زهره وند عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای و دکتر عسگرخانی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 این نشست که در روز یکشنبه 3 خرداد 94 از ساعت 13:30 در تالار دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزارمی شود پیرامون سه محور عدالت در سیاست بین الملل و برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، نقش فناوری هسته ای در آینده برای پیشرفت عدالت محور و بررسی عادلانه بودن حفظ ساختار تحریم ها و بازرسی های بی سابقه می باشد.