آخرین رویدادها

اعتراف پلیس آمریکا به تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان در حادثه فرگوسن

مقامات پلیس آمریکا اعلام کردند که در حادثه فرگوسن تبعیض نژادی صورت گرفته است.

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، مقامات پلیس آمریکا اعلام کردند که تحقیقات نشان می‌دهد که در حادثه فرگوسن تبعیض نژادی صورت گرفته است.

از سوی دیگر وزارت دادگستری آمریکا در حال آماده کردن شکایتی علیه پلیس فرگوسن به‌خاطر رفتارهای نژادپرستانه و تاکتیک‌های تبعیض آمیز است.

سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرده است که وزارت دادگستری آمریکا از پلیس فرگوسن شکایت خواهد کرد تا در تاکتیک‌های خود در برخورد با اعتراضات مردمی، تجدیدنظر کند. در این شکایت، وزارت دادگستری آمریکا به‌دنبال آن است تا دادگاه بر روند اجرای تغییرات در پلیس فرگوسن، نظارت کند.

اوت 2014 میلادی، فرگوسن مرکز توجهات جهانی شد، زمانی که یک افسر سفیدپوست یک نوجوان سیاه‌پوست را هدف گلوله قرار داد و به قتل رساند. قتل این نوجوان سیاه‌پوست سرآغازی برای شعله‌ور شدن اعتراضات سراسری در آمریکا شده است.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

اعتراف پلیس آمریکا به تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان در حادثه فرگوسن

مقامات پلیس آمریکا اعلام کردند که در حادثه فرگوسن تبعیض نژادی صورت گرفته است.

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، مقامات پلیس آمریکا اعلام کردند که تحقیقات نشان می‌دهد که در حادثه فرگوسن تبعیض نژادی صورت گرفته است.

از سوی دیگر وزارت دادگستری آمریکا در حال آماده کردن شکایتی علیه پلیس فرگوسن به‌خاطر رفتارهای نژادپرستانه و تاکتیک‌های تبعیض آمیز است.

سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرده است که وزارت دادگستری آمریکا از پلیس فرگوسن شکایت خواهد کرد تا در تاکتیک‌های خود در برخورد با اعتراضات مردمی، تجدیدنظر کند. در این شکایت، وزارت دادگستری آمریکا به‌دنبال آن است تا دادگاه بر روند اجرای تغییرات در پلیس فرگوسن، نظارت کند.

اوت 2014 میلادی، فرگوسن مرکز توجهات جهانی شد، زمانی که یک افسر سفیدپوست یک نوجوان سیاه‌پوست را هدف گلوله قرار داد و به قتل رساند. قتل این نوجوان سیاه‌پوست سرآغازی برای شعله‌ور شدن اعتراضات سراسری در آمریکا شده است.