آخرین رویدادها

اعدام ۲ معلول ذهنی در آمریکا

مقامات قضایی آمریکا در ایالت‌های جنوبی این کشور دو محکوم به مرگ با ضریب هوشی پایین و در حد ناتوان ذهنی را اعدام کردند.

به گزارش تسنیم به نقل از ایندیپندت، یک مرد آمریکایی با ضریب هوشی بسیار پایین و در حد یک ناتوان ذهنی شب گذشته (جمعه) توسط ایالت تگزاس اعدام شد.

یک معلول ذهنی دیگر نیز سه‌شنبه شب در همین ایالت اعدام شده بود.

رابرد لاد با ضریب هوشی 67، که متعاقب قتل یک زن معلول ذهنی در سال 1996 به اعدام محکوم شده بود، از طریق تزریق مواد کشنده کشته شد.

سه‌شنبه نیز وارن هیل، با ضریب هوشی 70، در ایالت جرجیا و پس از اینکه آخرین درخواست تجدید نظرش رد شد، اعدام گشت.

هیل در سال 1990 و به جرم کشتن هم‌سلولی‌اش به مرگ محکوم شد. وی در آن زمان به جرم قتل زنی به نام میرا رایت محکوم به حبس ابد شده بود

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

اعدام ۲ معلول ذهنی در آمریکا

مقامات قضایی آمریکا در ایالت‌های جنوبی این کشور دو محکوم به مرگ با ضریب هوشی پایین و در حد ناتوان ذهنی را اعدام کردند.

به گزارش تسنیم به نقل از ایندیپندت، یک مرد آمریکایی با ضریب هوشی بسیار پایین و در حد یک ناتوان ذهنی شب گذشته (جمعه) توسط ایالت تگزاس اعدام شد.

یک معلول ذهنی دیگر نیز سه‌شنبه شب در همین ایالت اعدام شده بود.

رابرد لاد با ضریب هوشی 67، که متعاقب قتل یک زن معلول ذهنی در سال 1996 به اعدام محکوم شده بود، از طریق تزریق مواد کشنده کشته شد.

سه‌شنبه نیز وارن هیل، با ضریب هوشی 70، در ایالت جرجیا و پس از اینکه آخرین درخواست تجدید نظرش رد شد، اعدام گشت.

هیل در سال 1990 و به جرم کشتن هم‌سلولی‌اش به مرگ محکوم شد. وی در آن زمان به جرم قتل زنی به نام میرا رایت محکوم به حبس ابد شده بود