آخرین رویدادها

نبیل رجب: انگلیس از بدترین کشورهای دنیا است

رئیس مرکز حقوق بشر بحرین، انگلیس را یکی از بدترین کشورهای دنیا در زمینه حقوق بشر دانست؛

" توبیاس الوود" وزیر مشاور کابینه انگلیس ضمن ابراز نگرانی دربارۀ استفادۀ پلیس مصر از سلاح مرگبار ضد تظاهرکنندگان، تاکید کرد که موفقیت بلندمدت مصر مستلزم وجود سیاستی مسالمت آمیز است.

الوود، از دولت مصر خواست، نیروهای خاطی پلیس را توبیخ و درباره قانون تظاهرات تجدیدنظر کند.

این وزیر انگلیسی ضمن تاکید بر حمایت لندن از دولت مصر در مبارزه با تروریسم، کشته شدن چند شهروند مصری را در روزهای اخیر محکوم کرد.

از سوی دیگر "نبیل رجب" رئیس مرکز حقوق بشر بحرین، حمایت دولت انگلیس در سرکوب "دموکراسی خواهی" تظاهرکنندگان بحرینی، توسط رژیم آل خلیفه را محکوم کرد.

نبیل رجب، با انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای لندن در امور خارجی، تصریح کرد: انگلیس، از بدترین کشورهای دنیاست؛ زیرا در حالی که به دموکراسی و احترام به حقوق بشر در برخی کشورها به شدت توجه می کند؛ در قبال نبود عدالت و تعرض به حقوق مردم در بحرین، چشم پوشی می کند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

نبیل رجب: انگلیس از بدترین کشورهای دنیا است

رئیس مرکز حقوق بشر بحرین، انگلیس را یکی از بدترین کشورهای دنیا در زمینه حقوق بشر دانست؛

" توبیاس الوود" وزیر مشاور کابینه انگلیس ضمن ابراز نگرانی دربارۀ استفادۀ پلیس مصر از سلاح مرگبار ضد تظاهرکنندگان، تاکید کرد که موفقیت بلندمدت مصر مستلزم وجود سیاستی مسالمت آمیز است.

الوود، از دولت مصر خواست، نیروهای خاطی پلیس را توبیخ و درباره قانون تظاهرات تجدیدنظر کند.

این وزیر انگلیسی ضمن تاکید بر حمایت لندن از دولت مصر در مبارزه با تروریسم، کشته شدن چند شهروند مصری را در روزهای اخیر محکوم کرد.

از سوی دیگر "نبیل رجب" رئیس مرکز حقوق بشر بحرین، حمایت دولت انگلیس در سرکوب "دموکراسی خواهی" تظاهرکنندگان بحرینی، توسط رژیم آل خلیفه را محکوم کرد.

نبیل رجب، با انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای لندن در امور خارجی، تصریح کرد: انگلیس، از بدترین کشورهای دنیاست؛ زیرا در حالی که به دموکراسی و احترام به حقوق بشر در برخی کشورها به شدت توجه می کند؛ در قبال نبود عدالت و تعرض به حقوق مردم در بحرین، چشم پوشی می کند.