آخرین رویدادها

شهادت زیاد ابو عین در روز جهانی حقوق بشر بدست صهیونیست ها

رژیم صهیونیستی با هر گونه تحرک فلسطینی و مردمی به شکل وحشیانه ای مقابله می‌کند.

به گزارش  شبکه تلویزیونی المیادین شورای ملی فلسطین، شهادت زیاد ابوعین را تروریسم دولتی خواند و خواستار مقابله فوری با آن شد.

این شبکه همچنین گزارش داد: جنبش حماس با صدور بیانیه ای جنایت اسرائیل در به شهادت رساندن زیاد ابوعین وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین را در منطقه ترمسعیا در غرب رام الله محکوم کرد. 

در این بیانیه آمده " جنبش مقاومت اسلامی حماس شهادت زیاد ابوعین را تسلیت می گوید و تاکید می کند "اکنون زمان بسیج تمام نیروهای ملت ما در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی فرا رسیده است؛ و اکنون زمان ایستادگی یکپارچه ای در مقابل تجاوزات این رژیم غاصب است."

در ادامه این بیانیه؛ جنبش حماس ضمن تسلیت به ملت فلسیطین و خانواده شهید، برای بازماندگان این شهید طلب صبر کرد.

ابو احمد فؤاد دبیر کل جبهه مردمی آزاد سازی فلسطین گفت: از گردان های مقاومت می خواهیم پاسخی فوری به این جنایت بدهند. او شهادت ابوعین را نقشه تروریستی مقامات رژیم صهیونیستی دانست.

ابراهیم ابو عین فرزند زیاد ابوعین گفت: رژیم صهیونیستی با هر گونه تحرک فلسطینی و مردمی به شکل وحشیانه ای مقابله می‌کند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

شهادت زیاد ابو عین در روز جهانی حقوق بشر بدست صهیونیست ها

رژیم صهیونیستی با هر گونه تحرک فلسطینی و مردمی به شکل وحشیانه ای مقابله می‌کند.

به گزارش  شبکه تلویزیونی المیادین شورای ملی فلسطین، شهادت زیاد ابوعین را تروریسم دولتی خواند و خواستار مقابله فوری با آن شد.

این شبکه همچنین گزارش داد: جنبش حماس با صدور بیانیه ای جنایت اسرائیل در به شهادت رساندن زیاد ابوعین وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین را در منطقه ترمسعیا در غرب رام الله محکوم کرد. 

در این بیانیه آمده " جنبش مقاومت اسلامی حماس شهادت زیاد ابوعین را تسلیت می گوید و تاکید می کند "اکنون زمان بسیج تمام نیروهای ملت ما در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی فرا رسیده است؛ و اکنون زمان ایستادگی یکپارچه ای در مقابل تجاوزات این رژیم غاصب است."

در ادامه این بیانیه؛ جنبش حماس ضمن تسلیت به ملت فلسیطین و خانواده شهید، برای بازماندگان این شهید طلب صبر کرد.

ابو احمد فؤاد دبیر کل جبهه مردمی آزاد سازی فلسطین گفت: از گردان های مقاومت می خواهیم پاسخی فوری به این جنایت بدهند. او شهادت ابوعین را نقشه تروریستی مقامات رژیم صهیونیستی دانست.

ابراهیم ابو عین فرزند زیاد ابوعین گفت: رژیم صهیونیستی با هر گونه تحرک فلسطینی و مردمی به شکل وحشیانه ای مقابله می‌کند.