آخرین رویدادها

وزارت حقوق بشر عراق: کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل نباید سخنگوی تروریست ها باشد

وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش هایی غیر واقعی ارائه می کند و گویا می خواهد خود را به عنوان سخنگوی گروه های تروریستی معرفی کند.

به گزارش ایرنا به نقل از  پایگاه خبری 'الغد پرس' در بیانیه وزارت حقوق بشر عراق آمده است: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از طریق گزارش ها و نظرات غیر منطقی و غیر واقعی قصد تحریک ملت عراق را دارد.

هیات نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) در گزارش خود از اوضاع عراق نیروهای دفاع مردمی و ارتش عراق را به آزار ساکنان مناطقی که وارد آن می شوند، متهم کرده است.

'زید بن رعد' کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است: هیات نمایندگی سازمان ملل در عراق بصورت روزانه گزارش هایی از بدرفتاری ارتش و شبه نظامیان (گروه های دفاع مردمی) عراق با ساکنان مناطق آزاد شده دریافت می کند.

در ادامه بیانیه وزارت حقوق بشر عراق آمده است: 'گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بگونه ای تنظیم شده است که گویا اتفاقات و حوادث عراق چیزی غیر از یک جنگ واقعی است که تروریست ها درآن از زشتترین شیوه های کشتار و تخریب استفاده کرده اند.

' کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل چشم خود را به روی کشتارهای روزانه داعش بسته است و فقط به مزخرفات دشمنانی که در هتل های پنج ستاره نشسته اند و نقش پشتیبان سیاسی گروه های تروریستی را ایفا می کنند گوش می دهد.

' حقیقت این است که عراق با همه ملت خود مقابل جنگی قرار داد که دشمن در آن از زشتترین ابزارها و سلاح های ممکن استفاده می کند و ملت عراق را بدون توجه به ادیان و مذاهب آن ها با خونسردی و بدون هیچ دلیلی اعدام می کند.

' آنان که هیات نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) شبه نظامیان می نامد و با اهداف مشکوک می خواهد آنها را بدنام کند، فقط نیروهای عراقی و فرزندان عراق هستند که جان خود را در دست گرفته و در میدان دفاع از عراق شده اند و از با توطئه تقسیم عراق که توسط برخی افراد طراحی شده است، مقابله می کنند'.

وزارت حقوق بشر در ادامه بیانیه خود تصریح کرده است: هدف از این تبلیغات مغرضانه درهم شکستن روحیه عالی ارتش عراق است که هر روز پیروزی های بزرگتری کسب می کند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

وزارت حقوق بشر عراق: کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل نباید سخنگوی تروریست ها باشد

وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش هایی غیر واقعی ارائه می کند و گویا می خواهد خود را به عنوان سخنگوی گروه های تروریستی معرفی کند.

به گزارش ایرنا به نقل از  پایگاه خبری 'الغد پرس' در بیانیه وزارت حقوق بشر عراق آمده است: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از طریق گزارش ها و نظرات غیر منطقی و غیر واقعی قصد تحریک ملت عراق را دارد.

هیات نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) در گزارش خود از اوضاع عراق نیروهای دفاع مردمی و ارتش عراق را به آزار ساکنان مناطقی که وارد آن می شوند، متهم کرده است.

'زید بن رعد' کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است: هیات نمایندگی سازمان ملل در عراق بصورت روزانه گزارش هایی از بدرفتاری ارتش و شبه نظامیان (گروه های دفاع مردمی) عراق با ساکنان مناطق آزاد شده دریافت می کند.

در ادامه بیانیه وزارت حقوق بشر عراق آمده است: 'گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بگونه ای تنظیم شده است که گویا اتفاقات و حوادث عراق چیزی غیر از یک جنگ واقعی است که تروریست ها درآن از زشتترین شیوه های کشتار و تخریب استفاده کرده اند.

' کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل چشم خود را به روی کشتارهای روزانه داعش بسته است و فقط به مزخرفات دشمنانی که در هتل های پنج ستاره نشسته اند و نقش پشتیبان سیاسی گروه های تروریستی را ایفا می کنند گوش می دهد.

' حقیقت این است که عراق با همه ملت خود مقابل جنگی قرار داد که دشمن در آن از زشتترین ابزارها و سلاح های ممکن استفاده می کند و ملت عراق را بدون توجه به ادیان و مذاهب آن ها با خونسردی و بدون هیچ دلیلی اعدام می کند.

' آنان که هیات نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) شبه نظامیان می نامد و با اهداف مشکوک می خواهد آنها را بدنام کند، فقط نیروهای عراقی و فرزندان عراق هستند که جان خود را در دست گرفته و در میدان دفاع از عراق شده اند و از با توطئه تقسیم عراق که توسط برخی افراد طراحی شده است، مقابله می کنند'.

وزارت حقوق بشر در ادامه بیانیه خود تصریح کرده است: هدف از این تبلیغات مغرضانه درهم شکستن روحیه عالی ارتش عراق است که هر روز پیروزی های بزرگتری کسب می کند.