آخرین رویدادها

یک کارشناس آلمانی هشدار داد؛ موج جدید نژادپرستی در آلمان

یک کارشناس آلمانی درباره موج جدید نژادپرستی در کشورش هشدار داده و آلمان را در این راستا در آستانه وضعیت بسیار خطرناکی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کلایس جی باد" محقق امور مهاجران و از تحلیلگران معروف آلمانی در گفتگو با روزنامه آلمانی "اوزنابروکر سایتونگ" درباره موج جدید نژادپرستی و بیگانه ستیزی در آلمان هشدار داد و تصریح کرد ما در آستانه یک وضعیت بسیار خطرناک قرار داریم که یادآور سابقه افراط گرایی و خشونت سالهای 1990 است.

وی در ادامه، وضعیت نژاد پرستی به خصوص در اینترنت را بسیار خطرناک و فاجعه بار ارزیابی و اعلام کرد من از نهاد حمایت از قانون اساسی درخواست می کنم که نگاه دقیق تری به این مسئله داشته باشد، این مسئله به ویژه در اینترنت مورد بی توجهی این نهاد قرار گرفته است.

این کارشناس آلمانی همچنین با اشاره به حملات گروههای راستگرای افراطی به اقلیتهای موسوم به روما در بخش دیگری از این گفتگو اقدام وزیر کشور آلمان در برابر این وضعیت و تعلل وی را خطا دانست و گفت: وی هیچ طرحی را برای این مسئله ارائه نداده است. سیاست در این راستا شکست خورده است چرا که هیچ گونه برنامه های حمایتی ویژه ای را برای این گروههای مهاجر در نظر نگرفته است.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

یک کارشناس آلمانی هشدار داد؛ موج جدید نژادپرستی در آلمان

یک کارشناس آلمانی درباره موج جدید نژادپرستی در کشورش هشدار داده و آلمان را در این راستا در آستانه وضعیت بسیار خطرناکی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کلایس جی باد" محقق امور مهاجران و از تحلیلگران معروف آلمانی در گفتگو با روزنامه آلمانی "اوزنابروکر سایتونگ" درباره موج جدید نژادپرستی و بیگانه ستیزی در آلمان هشدار داد و تصریح کرد ما در آستانه یک وضعیت بسیار خطرناک قرار داریم که یادآور سابقه افراط گرایی و خشونت سالهای 1990 است.

وی در ادامه، وضعیت نژاد پرستی به خصوص در اینترنت را بسیار خطرناک و فاجعه بار ارزیابی و اعلام کرد من از نهاد حمایت از قانون اساسی درخواست می کنم که نگاه دقیق تری به این مسئله داشته باشد، این مسئله به ویژه در اینترنت مورد بی توجهی این نهاد قرار گرفته است.

این کارشناس آلمانی همچنین با اشاره به حملات گروههای راستگرای افراطی به اقلیتهای موسوم به روما در بخش دیگری از این گفتگو اقدام وزیر کشور آلمان در برابر این وضعیت و تعلل وی را خطا دانست و گفت: وی هیچ طرحی را برای این مسئله ارائه نداده است. سیاست در این راستا شکست خورده است چرا که هیچ گونه برنامه های حمایتی ویژه ای را برای این گروههای مهاجر در نظر نگرفته است.