آخرین رویدادها

حقوق بشر سازمان ملل حمله به عزاداران حسینی در بحرین را محکوم کرد

نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خاورمیانه اقدام پلیس بحرین را در برخورد با عزاداران حسینی محکوم کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه خبری الاخبار عراق، هیثم ابوسعید، گفت:« بر اساس اطلاعاتی که از فعالان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به دست آمده است پلیس بحرین به مردمی که در عزاداری ایام محرم حاضر می شوند حمله می کند... این اقدام پلیس باید به آندسته از اقدامات نظام حاکم بر بحرین اضافه شود که گروه مشخصی از جمعیت این کشور را هدف قرار داده و پیگیری آنها با هدف سرکوب این گروه است».
این مقام بین المللی اقدام نظام سیاسی بحرین را سرکوب اندیشه و تلاش برای ترویج مردم هراسی در کشور دانست و افزود:« سازمان ملل متحد باید به صدای حقیقت طلبی مردم بحرین توجه کند و برای اجرایی کردن بندهایی از توافقات پیشین که دولت بحرین جهت اجرای آنها تاکنون هیچ گامی بر نداشته است اقدام کند».

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

حقوق بشر سازمان ملل حمله به عزاداران حسینی در بحرین را محکوم کرد

نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خاورمیانه اقدام پلیس بحرین را در برخورد با عزاداران حسینی محکوم کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه خبری الاخبار عراق، هیثم ابوسعید، گفت:« بر اساس اطلاعاتی که از فعالان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به دست آمده است پلیس بحرین به مردمی که در عزاداری ایام محرم حاضر می شوند حمله می کند... این اقدام پلیس باید به آندسته از اقدامات نظام حاکم بر بحرین اضافه شود که گروه مشخصی از جمعیت این کشور را هدف قرار داده و پیگیری آنها با هدف سرکوب این گروه است».
این مقام بین المللی اقدام نظام سیاسی بحرین را سرکوب اندیشه و تلاش برای ترویج مردم هراسی در کشور دانست و افزود:« سازمان ملل متحد باید به صدای حقیقت طلبی مردم بحرین توجه کند و برای اجرایی کردن بندهایی از توافقات پیشین که دولت بحرین جهت اجرای آنها تاکنون هیچ گامی بر نداشته است اقدام کند».