آخرین رویدادها

تعامل با جهان برمبنای صلح و عدالت

«الهام امین زاده» در نشست تخصصی زنان و توازن، مشارکت های اقتصادی و استراتژی جمعیتی که با حضور زنان فعال ایرانی و چینی برگزار شد، افزود: رییس جمهوری با طرح پیشنهاد جهان عاری از افراطی گری و خشونت اعلام کرد که نیت تمام ایرانیان این است که در تعامل با جهان برمبنای صلح و دوستی و عدالت قدم بر دارند.

«الهام امین زاده» در نشست تخصصی زنان و توازن، مشارکت های اقتصادی و استراتژی جمعیتی که با حضور زنان فعال ایرانی و چینی برگزار شد، افزود: رییس جمهوری با طرح پیشنهاد جهان عاری از افراطی گری و خشونت اعلام کرد که نیت تمام ایرانیان این است که در تعامل با جهان برمبنای صلح و دوستی و عدالت قدم بر دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از کشور چین که بسیاری از تحریم های یک جانبه علیه ایران را قبول نکرده و تعاملات منصفانه با ایران داشته است، تصریح کرد: جا دارد این همکاری ها ادامه یابد.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: زنان ایرانی از سال 2003تاکنون به رغم اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران توانستند با اعتماد به نفس فعالیت های اقتصادی چشمگیری انجام دهند.

امین زاده با بیان این که دغدغه جهانی در حوزه زنان حفظ کرامت انسانی آنها است گفت: کرامت زنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید حفظ شود.

وی یادآور شد: زنان آسیایی به صورت عام و زنان ایرانی و چینی به صورت خاص درباره تکریم و بنیاد خانواده معتقدند آنها باید به به عنوان گروه های مختلف غیردولتی و دولتی فعال باشند و در عین حفظ تکریم خانواده به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: زنان ایرانی و چینی در تولیدات صنعتی، کشاورزی و فرهنگی نقش عمده ای دارند، دولت های دو کشور می توانند از ظرفیت های زنانی که در حوزه های اقتصادی و فرهنگی توانمند هستند در نهادهای وابسته به سفارتخانه ها استفاده کنند تا مبادلات فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

امین زاده با بیان این که زنان ایرانی و چینی نیمی از ظرفیت جامعه دو کشور را تشکیل می دهند، گفت: آنان در انتقال آداب و رسوم، زبان و ادبیات ایران و چین و فرهنگ غنی دو کشور نقش عمده ای را بر عهده دارند و می توانند تاثیرگذار باشند.

وی یادآور شد: در اسلام حق مالکیت امری بدیهی است که زنان می توانند مالکیتی را که براساس قانون ایجاد شده در جهت مصالح خود، خانواده و اجتماع از آن بهره مند شوند.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: در اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع و قانونی خود است و هیچ کس را نمی توان از حق مالکیت محروم کرد بنابراین مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی در نظام قانونی ایران برای همه محترم است.

امین زاده همچنین به فعالیت اقتصادی دو جانبه زنان ایرانی و چینی اشاره کرد و گفت: این فعالیت های دو جانبه ضمن تقویت توانمندی زنان آسیایی به ویژه ایران و چین نباید موجب غفلت از خانواده شود چرا که اگر خانواده را حذف کنیم بنیان خانواده را حذف کرده و جامعه دچار هرج و مرج می شود.

وی به دغدغه مدیریت زنان در سطوح بالای مدیریتی در جهان اشاره کرد و گفت: امروزه در هیچ کشوری نمی توانیم ببینیم سطوح مدیریت بالایی را به زنان اختصاص داده باشند به همین دلیل در آنجایی که شایسته سالاری است باید امکان مدیریت در سطوح بالای برای بانوان شایسته فراهم شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: حقوق اقتصادی، خانوادگی و ملی باید در سرلوحه فعالیت هایی باشد که زنان از آن بهره مند شوند که این موجب توسعه و پیشرفت جامعه می شود.

امین زاده اظهارامیدواری کرد: نشست های تخصصی زنان ایران و چین بتواند گامی در جهت توسعه ایران و چین بردارد تا این دو کشور توانمند بتوانند در قاره آسیا بدرخشند.

نشست علمی، تخصصی زنان و توازن مشارکت های اقتصادی و استراتژی جمعیتی امروز با حضور امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری، ابراهیمی ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس برگزار شد.

در این نشست علمی همچنین مشاور وزیر کشور در امور بانوان، مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران در امور زنان و جمعی از بانوان فعال ایرانی و چینی شرکت داشتند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

تعامل با جهان برمبنای صلح و عدالت

«الهام امین زاده» در نشست تخصصی زنان و توازن، مشارکت های اقتصادی و استراتژی جمعیتی که با حضور زنان فعال ایرانی و چینی برگزار شد، افزود: رییس جمهوری با طرح پیشنهاد جهان عاری از افراطی گری و خشونت اعلام کرد که نیت تمام ایرانیان این است که در تعامل با جهان برمبنای صلح و دوستی و عدالت قدم بر دارند.

«الهام امین زاده» در نشست تخصصی زنان و توازن، مشارکت های اقتصادی و استراتژی جمعیتی که با حضور زنان فعال ایرانی و چینی برگزار شد، افزود: رییس جمهوری با طرح پیشنهاد جهان عاری از افراطی گری و خشونت اعلام کرد که نیت تمام ایرانیان این است که در تعامل با جهان برمبنای صلح و دوستی و عدالت قدم بر دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از کشور چین که بسیاری از تحریم های یک جانبه علیه ایران را قبول نکرده و تعاملات منصفانه با ایران داشته است، تصریح کرد: جا دارد این همکاری ها ادامه یابد.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: زنان ایرانی از سال 2003تاکنون به رغم اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران توانستند با اعتماد به نفس فعالیت های اقتصادی چشمگیری انجام دهند.

امین زاده با بیان این که دغدغه جهانی در حوزه زنان حفظ کرامت انسانی آنها است گفت: کرامت زنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید حفظ شود.

وی یادآور شد: زنان آسیایی به صورت عام و زنان ایرانی و چینی به صورت خاص درباره تکریم و بنیاد خانواده معتقدند آنها باید به به عنوان گروه های مختلف غیردولتی و دولتی فعال باشند و در عین حفظ تکریم خانواده به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: زنان ایرانی و چینی در تولیدات صنعتی، کشاورزی و فرهنگی نقش عمده ای دارند، دولت های دو کشور می توانند از ظرفیت های زنانی که در حوزه های اقتصادی و فرهنگی توانمند هستند در نهادهای وابسته به سفارتخانه ها استفاده کنند تا مبادلات فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

امین زاده با بیان این که زنان ایرانی و چینی نیمی از ظرفیت جامعه دو کشور را تشکیل می دهند، گفت: آنان در انتقال آداب و رسوم، زبان و ادبیات ایران و چین و فرهنگ غنی دو کشور نقش عمده ای را بر عهده دارند و می توانند تاثیرگذار باشند.

وی یادآور شد: در اسلام حق مالکیت امری بدیهی است که زنان می توانند مالکیتی را که براساس قانون ایجاد شده در جهت مصالح خود، خانواده و اجتماع از آن بهره مند شوند.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: در اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع و قانونی خود است و هیچ کس را نمی توان از حق مالکیت محروم کرد بنابراین مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی در نظام قانونی ایران برای همه محترم است.

امین زاده همچنین به فعالیت اقتصادی دو جانبه زنان ایرانی و چینی اشاره کرد و گفت: این فعالیت های دو جانبه ضمن تقویت توانمندی زنان آسیایی به ویژه ایران و چین نباید موجب غفلت از خانواده شود چرا که اگر خانواده را حذف کنیم بنیان خانواده را حذف کرده و جامعه دچار هرج و مرج می شود.

وی به دغدغه مدیریت زنان در سطوح بالای مدیریتی در جهان اشاره کرد و گفت: امروزه در هیچ کشوری نمی توانیم ببینیم سطوح مدیریت بالایی را به زنان اختصاص داده باشند به همین دلیل در آنجایی که شایسته سالاری است باید امکان مدیریت در سطوح بالای برای بانوان شایسته فراهم شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: حقوق اقتصادی، خانوادگی و ملی باید در سرلوحه فعالیت هایی باشد که زنان از آن بهره مند شوند که این موجب توسعه و پیشرفت جامعه می شود.

امین زاده اظهارامیدواری کرد: نشست های تخصصی زنان ایران و چین بتواند گامی در جهت توسعه ایران و چین بردارد تا این دو کشور توانمند بتوانند در قاره آسیا بدرخشند.

نشست علمی، تخصصی زنان و توازن مشارکت های اقتصادی و استراتژی جمعیتی امروز با حضور امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری، ابراهیمی ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس برگزار شد.

در این نشست علمی همچنین مشاور وزیر کشور در امور بانوان، مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران در امور زنان و جمعی از بانوان فعال ایرانی و چینی شرکت داشتند.